#EURegionsWeek – podsumowanie 21. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

W dniach 9-12 października 2023 r. w Brukseli odbywał się 21. Europejski Tydzień Regionów i Miast. Jest to największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce regionalnej w Unii Europejskiej. Wśród blisko 10 tys. uczestników nie zabrało przedstawicieli Projektu LIFE MAŁOPOLSKA.

Kilka słów o #EURegionsWeek

#EURegionsWeek to coroczne, zazwyczaj czterodniowe wydarzenie poświęcone polityce regionalnej. Podczas wydarzenia miasta i regiony prezentują swoje możliwości generowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy oraz wdrażania unijnej polityki spójności UE.

Europejski Tydzień Regionów i Miast jest współorganizowany przez Europejski Komitet Regionów (KR) i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). Impreza gromadzi prelegentów i uczestników specjalizujących się m.in. w obszarze zmian klimatycznych, efektywności energetycznej, czy też transformacji energetycznej regionów.

Jak przebiegał tegoroczny Tydzień Regionów?

W dniach od 9 do 12 października, reprezentanci projektów LIFE MAŁOPOLSKA „Małopolska w zdrowej atmosferze” oraz LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii uczestniczyli w panelach dotyczących obszarów związanych z poprawą jakości powietrza, ochroną klimatu i adaptacją do życia w zmieniających się warunkach. Podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, odbywały się liczne konferencje, warsztaty i panele dyskusyjne, na których eksperci i przedstawiciele różnych regionów prezentowali swoje projekty i najlepsze praktyki. Spotkania były okazją do nawiązywania kontaktów i budowania partnerstw w zakresie działań na rzecz klimatu, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.

Hasłem przewodnim wydarzenia było: „Rozwijające się Regiony, Silniejsza Europa”. Tematyka obejmowała m.in. transformację postindustrialną, zatrzymywanie talentów na rzecz wzrostu regionalnego, przełamywanie barier we współpracy transgranicznej, lokalną zmianę energetyczną na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, czy promowanie innowacji społecznych.