Finał akcji „Małopolska bez smogu”

Maopolska bez smogu zd

Dobiegają końca pomiary jakości powietrza w ramach akcji „Małopolska bez smogu”. W ramach jej podsumowania zapraszamy na dwa interesujące wydarzenia: EKO-sobotę, która odbędzie się 14 grudnia oraz debatę z udziałem władz lokalnych, zaplanowaną na 16 grudnia.

Przez 6 tygodni, w ramach wspólnie realizowanej akcji Województwa Małopolskiego, Radia Kraków i Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) przenośne pyłomierze badały jakość powietrza w gminach krakowskiego obwarzanka – Liszkach, Świątnikach Górnych, Niepołomicach, Zielonkach, Wieliczce, Zabierzowie, Wielkiej Wsi i Michałowicach oraz na obrzeżach Krakowa, w Tyńcu. Czas na podsumowanie. Jakim powietrzem oddychamy i jak rozwiązać problem smogu w naszym regionie? Jak żyć bardziej ekologicznie? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas dwóch spotkań, dedykowanych wszystkim mieszkańcom Małopolski.

Ekosobota

W sobotę, 14 grudnia w godzinach 10.00-14.00, w siedzibie Radia Kraków odbędzie się EKO-sobota, w ramach której będzie można zwiedzić m.in. mobilne laboratorium odnawialnych źródeł energii. Osoby lubiące rękodzieło, zapraszamy na recyklingowe warsztaty ozdób świątecznych oraz naukę szycia woreczków z resztek tkanin.

Od 10.00 do 14.00 w holu Radia Kraków dyżur pełnić będą eko-doradcy, którzy odpowiedzą m.in. na pytania dotyczące najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i pozyskiwania źródeł finansowania. Będzie można skorzystać z porad  dotyczących wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji, instalacji odnawialnych źródeł energii (programy dofinansowujące inwestycje ekologiczne) oraz zapytać o Uchwałę Antysmogową dla Województwa Małopolskiego i o najważniejsze daty związane z jej wdrażaniem. Porad udzielać będą: Aleksandra Piegza, eko-doradca w UMiG Świątniki Górne, jednej z gmin partnerskich akcji „Małopolska bez smogu” oraz  Agnieszka Smaga – ekodoradca gminy Czernichów.

Więcej informacji o Eko-sobocie

Debata podsumowująca akcję

W poniedziałek, 16 grudnia o godz. 13.00 w Studiu im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków odbędzie się debata podsumowująca akcję.

Wszystkie badania należy dokładnie analizować, w obiektywny sposób przyglądać im się i przede wszystkim wyciągać wnioski. Do jakich konkluzji doprowadzą otrzymane wyniki pomiarów jakości powietrza przeprowadzone w ramach akcji „Małopolska bez smogu” dowiedzą się Państwo podczas poniedziałkowej debaty, na którą serdecznie zapraszam

– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz, gość honorowy spotkania.

W panelu wezmą udział także przedstawiciele PAS, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz władze gmin, w których prowadzone były pomiary powietrza.

Debata będzie transmitowana na antenie Radia Kraków oraz na stronie www.radiokrakow.pl (transmisja wideo).

Więcej informacji o debacie

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).