Formularz ekointerwencji już dostępny!

W ramach EkoMałopolski chcemy włączyć mieszkańców do wspólnej troski o środowisko. Będziemy pośredniczyć w zgłaszaniu problemów środowiskowych. Aby ułatwić mieszkańcom zgłaszanie interwencji w zakresie ochrony środowiska, uruchomiliśmy formularz na stronie internetowej https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja .

Formularz usprawni przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami, a jednostkami wyznaczonymi do sprawowania kontroli. Na początku systemem monitorowania obejmie przypadki spalania odpadów, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości.

Zgłoś łamanie przepisów środowiskowych!

Za pomocą strony można zgłosić naruszenie przepisów. Zgłoszenie zostanie automatycznie skierowane mailowo do właściwego organu kontroli. Jednocześnie reakcje gmin na zgłoszenia mieszkańców będą monitorowane przez Urząd Marszałkowski.

Dzięki formularzowi mieszkańcy zyskają możliwość łatwego zgłaszania, w jednym miejscu, przypadków łamania przepisów środowiskowych. Dla organów kontrolnych będzie to ułatwienie w pozyskaniu zgłoszeń o uciążliwych przypadkach łamania przepisów.

Aby zgłaszanie interwencji było jeszcze łatwiejsze, jesienią br. powstanie również aplikacja mobilna oraz system monitorowania zgłoszeń na mapie województwa.

https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja