I edycja Programu Stażowego „Klimat dla Przyszłości”

plakat kdp v2(2) z kodem-1

Ministerstwo Klimatu wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapraszają studentów i absolwentów uczelni technicznych do udziału w I edycji Programu Stażowego „Klimat dla Przyszłości”.

Ta ciekawa inicjatywa pozwoli młodym ludziom zdobyć wymagane na rynku doświadczenie oraz unikatową wiedzę od ekspertów z sektora publicznego. Ważne, żeby przyszłych stażystów interesowały zagadnienia dotyczące polityki klimatycznej i racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska.

Kto może wziąć udział?

W I edycji Programu Stażowego mogą wziąć udział: studenci lub absolwenci najlepszych uczelni technicznych i rolniczych w Polsce według rankingu Perspektywy – szczegóły w ogłoszeniu o naborze (do pobrania na stronie)

Jakie wynagrodzenie może otrzymać stażysta?

Każdy Stażysta otrzyma wynagrodzenie z tytułu odbywania stażu w wysokości 3 800 PLN brutto miesięcznie.

Jak aplikować na staż?

Terminy

Zgłoszenia można wysyłać od 28 sierpnia do 28 września 2020 r.
Staż trwać będzie 12 miesięcy – od listopada 2020 r. do października 2021 r.

Jakie są zasady wyboru kandydatów?

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych maksymalnie 30 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację. Podstawą decyzji o przyjęciu na staż będą formalne i merytoryczne kryteria wyboru kandydatów.

Kryteria wyboru kandydatów:

Obligatoryjne:

  1. Rozmowa kwalifikacyjna, której głównym elementem jest prezentacja przygotowana przez kandydata na wybrany spośród określonych przez Organizatorów Stażu i Partnerów Programu temat
  2. Test wiedzy – próg zaliczenia 60%
  3. Test weryfikujący znajomość języka angielskiego – próg zaliczenia 60%


Opcjonalne:

  1. Udokumentowana praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem administracji publicznej.
  2. Udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat).

Kontakt:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.klimatdlaprzyszlosci@klimat.gov.pl