Inauguracja szkoleń z zakresu kontroli palenisk domowych

2

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się szkolenia dla pracowników gmin, policji oraz straży miejskich i gminnych z terenu województwa małopolskiego, z zakresu kontroli palenisk domowych.

Uczestników przywitał Pan Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który przypomniał, że głównym celem kontroli jest wyeliminowanie procederu palenia odpadów.

Szkolenia prowadziło konsorcjum w składzie: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu oraz Fundacja Frank Bold z siedzibą w Krakowie.

Osoby uczestniczące w szkoleniu zostały praktycznie przeprowadzone „krok po kroku” przez metodykę pobierania próbek odpadu paleniskowego z popielnika oraz nabyły umiejętności rozróżniania stałych paliw węglowych.

Wierzymy, że wiedza uczestników, zdobyta podczas szkolenia pomoże gminom w realizacji działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji i umożliwi im skuteczne wykonywanie kontroli.

Każdy uczestnik otrzymał imienny certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności oraz zestaw materiałów szkoleniowych.

Przed nami jeszcze 13 dni szkoleń, które cieszą się dużym zainteresowaniem. W całym cyklu weźmie udział ponad 400 osób z całego województwa małopolskiego.

Przypominamy, że obowiązek wykonywania kontroli przez gminy wynika z Prawa Ochrony Środowiska (art. 379 ustawy), a w Małopolsce dodatkowo z Programu ochrony powietrza. Zgodnie z jego zapisami obowiązek prowadzenia kontroli spoczywa na wójtach, burmistrzach i prezydentach miast i gmin.

Szkolenie finansowane jest ze środków projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021).