Jak wprowadzać innowacje? Praktyczny przewodnik dla administracji

Jak wprowadzać innowacje?

Logo Krakowskiego Parku Technologicznego

Serdecznie polecamy publikację „Jak wprowadzać innowacje? Praktyczny przewodnik dla administracji” opracowaną przez Krakowski Park Technologiczny. W przewodniku zgromadzono wiele ciekawych i praktycznych pomysłów. Przykładowo, dowiemy się z niego, w jaki sposób warto konsultować trudne społecznie tematy, inwestycje czy decyzje administracyjne, by rozwiązania były jak najlepiej dostosowane do potrzeb odbiorców.

Publikacja jest dostępna na stronie KPT: LINK

Wielopoziomowa współpraca na rzecz wspólnego dobra

Pomysłów i sposobów na wzmocnienie współpracy administracji z mieszkańcami i biznesem jest wiele. Jednym z nich, zdecydowanie wartym polecenia, jest metodyka pracy zaproponowana przez Krakowski Park Technologiczny. Została ona wykorzystana między innymi podczas prac kreacyjno-konsultacyjnych nad dokumentami strategicznymi dla regionu, a także nad pilotażowymi wdrożeniami innowacyjnych rozwiązań polepszających funkcjonowanie i jakość życia mieszkańców w regionie.

W przewodniku „Jak wprowadzać innowacje? Praktyczny przewodnik dla administracji”, opracowanym przez KPT, na konkretnych przykładach opisano w jaki sposób warto konsultować trudne społecznie tematy, inwestycje czy decyzje administracyjne, czym są i dlaczego warto wprowadzać ko-kreacyjne, angażujące społeczności metody pracy. Zaprezentowano jak ten proces pracy przekłada się na jakość konsultacji oraz na samą wartość końcową, czyli efekt prowadzonego działania.

Małopolskie dobre praktyki

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Wszystkie przedstawione w przewodniku przykłady dotyczą działań zrealizowanych w województwie małopolskim. Należy do nich między innymi wspólne tworzenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, które odbyło się w szerokim, otwartym dialogu z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Taka forma pracy nie tylko zwiększyła akceptację społeczną dla rozwiązania, ale też dała gwarancję jego skutecznego wdrożenia.

Podobnie jest w przypadku testowania narzędzi informatycznych, rozwiązań architektoniczno-planistycznych czy nowych usług. Podejście to zostało wykorzystane zarówno przy tworzeniu koncepcji i realizacji mikroparku, testowaniu inteligentnej ławki, tworzeniu platformy do monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych, a także przy projektach rozwijanych we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym.

Wspólnym mianownikiem opisanych w publikacji przykładów jest proces współtworzenia, projektowania i testowania rozwiązań służących poprawie jakości życia mieszkańców i regionu. Na konkretnych przykładach pokazane zostały korzyści płynące z wykorzystania procesu ko-kreacji i wartość z angażowania społeczności lokalnej, przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych.

Pomocne wskazówki

Zrozumienie wzajemnych potrzeb i oczekiwań oraz właściwe podejście do potrzeb mieszkańców nie jest łatwym zadaniem. Z takim wyzwaniem coraz częściej mierzą się samorządy, które od lat prowadzą skuteczny dialog z mieszkańcami i przedsiębiorcami, wyważając potrzeby społeczności lokalnych oraz możliwości inwestycyjne administracji. Dzięki temu, że już na wstępnym etapie projektowania (rozwiązań, narzędzi, regulacji) włącza się użytkowników końcowych, administracja jest w stanie osiągnąć wymierne korzyści i zdecydowanie usprawnić późniejszy proces konsultacji.

Przewodnik powstał w ramach projektu Siscode, realizowanego przez KPT w latach 2018–2021, finansowanego ze środków programu Horyzont 2020.

Zachęcamy do lektury!