Jak zapobiegać zmianom klimatu?

IMG 13501

Jak człowiek przyczynia się do zmian klimatu? Jakie są przyczyny i skutki zmiany klimatu? Jak zapobiegać zmianom klimatu?

W ramach Projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w dniu 12 czerwca br. odbyły się zajęcia on-line dotyczące zmian klimatu.

Zajęcie realizowano przy wykorzystaniu nowoczesnego narzędzia jakim jest Małopolska Chmura Edukacyjna.

Podczas wykładu, który  przeprowadziła Joanna Mieszkowicz z fundacji Aeris Futuro, uczniowie mogli dowiedzieli się jak działalność człowieka wpływa na klimat oraz w jaki sposób można ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Prelekcji wysłuchała młodzież z 11 szkół średnich z województwa małopolskiego:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Bohaterów Westerplatte w Brzesku,
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu im. K.K. Baczyńskiego,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju,
 • Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie,
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie,
 • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach,
 • Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica w Bochni,
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie,
 • X Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Krakowie,
 • Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie – Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7.

Głównym celem zajęć było podniesienie świadomości młodzieży w kwestii wpływu działalności człowieka na klimat. Dla młodych ludzi wykład był doskonałym bodźcem do podejmowania działań na rzecz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez proste czynności w życiu codziennym.

Niewątpliwie zatrzymanie niekorzystnych zmian zachodzących na Ziemi  możliwe jest tylko wtedy, gdy świadomość społeczeństwa w tym zakresie ulegnie znaczącej poprawie.

Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach realizacji działania „E.2. Lokalna kampania edukacyjna i informacyjna promująca czyste powietrze” projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021.

Załączniki