Kolejne małopolskie gminy chcą wprowadzić uchwały antysmogowe

Skawina, Tarnów, Oświęcim oraz Rabka-Zdrój, a także Krzeszowice to kolejne małopolskie gminy, które zamierzają wprowadzić na swoim terenie lokalne uchwały antysmogowe. Chodzi o ograniczenia stosowania paliw stałych, przede wszystkim węgla. Przedstawiciele samorządów wymienionych gmin dyskutowali proponowane zapisy w poniedziałek 1 lutego br. podczas zdalnego spotkania, w którym uczestniczyli także wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz oraz wicedyrektor Departamentu Środowiska UMWM Piotr Łyczko.

Bardzo się cieszę, że kolejne małopolskie samorządy nie tylko respektują regionalną uchwałę antysmogową, ale chcą pójść o krok dalej. Przykład Krakowa, który wprowadził zakaz używania paliw stałych w połowie 2019 roku, pokazuje że takie działanie ma bardzo realny wpływ na jakość powietrza. Potwierdziły to badania ekspertów w Akademii Górniczo-Hutniczej, opublikowane kilka dni temu

– mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Lokalne uchwały antysmogowe- wytyczne

Jednym z zadań Województwa Małopolskiego w ramach Programu ochrony powietrza jest opracowanie jednolitych zasad wprowadzania lokalnych uchwał antysmogowych, zgodnych z już obowiązującymi regulacjami. Gotowe są już wstępne wytyczne. Najważniejsze propozycje, to:

  •  Zachowanie terminów wynikających z uchwały antysmogowej:
    – obowiązek wymiany pozaklasowych pieców na węgiel i drewno do końca 2022 r.,
    – obowiązek wymiany pieców 3. i 4. klasy na węgiel i drewno do końca 2026 r.
  • Zakaz instalacji nowych kotłów i ogrzewaczy na węgiel – od 1 stycznia 2022 r.
  • likwidacja wszystkich funkcjonujących urządzeń węglowych – do 31 grudnia 2029 r.
  • Przeprowadzenie przez gminy analizy skali ubóstwa energetycznego do 30 czerwca 2022 r. (zgodnie z Programem ochrony powietrza)
  • Utworzenie lokalnych programów dopłat do wymiany pieca oraz osłonowego (dopłaty do wyższych kosztów ogrzewania) dla najuboższych mieszkańców.

–  Radni Gminy Skawina już w marcu 2019 roku podjęli uchwałę intencyjną w sprawie opracowania lokalnych przepisów antysmogowych. O tym, jak ważny jest to dla nas problem, niech świadczy fakt, że nie było wówczas ani jednego głosu przeciw – mówi wiceburmistrz Skawiny Tomasz Ożóg. – Fakt, że samorząd wojewódzki opracowuje jednolite zasady dla lokalnych uchwał antysmogowych jest zatem dla nas dużym ułatwieniem: możemy być na przykład pewni, że podjęte przez nas zobowiązania będą zgodne z przepisami wojewódzkimi, krajowymi i unijnymi – dodaje.

Wicemarszałek Tomasz Urynowicz dodał, że lokalne uchwały antysmogowe powinny być oparte o rządowy program dopłat „Czyste powietrze”. Skutecznością w pozyskiwaniu subwencji z tego programu mogą się poszczycić zwłaszcza te gminy, w których działają ekodoradcy zatrudnieni w ramach projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”. Natomiast Program ochrony powietrza zobowiązuje także wszystkie samorządy lokalne, by od 1 stycznia 2021 roku uruchomiły punkt obsługi Programu Czyste Powietrze. W wielu gminach taki punkt doradczy już działa.

Gminy, które zdecydują się na wprowadzenie lokalnych uchwał antysmogowych, mogą liczyć na preferencje w finansowania w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

Galeria zdjęć:

Załączniki