Konferencja pn. „Źródła zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na jakość powietrza w Krakowie”

W dniu 24.09.2020 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie odbyła się konferencja pn. „Źródła zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na jakość powietrza w Krakowie w latach 2018 – 2019

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań zespołów naukowych AGH pn.: ,,Źródła zanieczyszczeń pyłowych powietrza w Krakowie w 2018 – 2019 roku”. Badania uzupełniono informacjami Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym oceną efektów wdrażania programów ochrony powietrza.

Celem opracowanego projektu było określenie rodzaju oraz udziału poszczególnych źródeł emisji zanieczyszczeń pyłowych powietrza obserwowanych na wybranych stacjach monitoringu jakości powietrza.

Poparcie dla nowego Programu ochrony powietrza

Wyniki badań pokazują, że w 2018 roku w Krakowie nadal głównym źródłem pyłu w miesiącach zimowych było spalanie paliw stałych. Wnioski wynikające z wykonanych w Krakowie badań są rekomendacją do konsekwentnego egzekwowania uaktualnionych nakazów, jakie zawiera projekt nowego Programu ochrony powietrza dla  województwa małopolskiego.

Kontynuacja badań dla kolejnych lat pozwoli oszacować wpływ zakazu spalania paliw stałych na terenie miasta na obserwowany poziom zanieczyszczeń pyłowych i zarazem wielkość napływu zanieczyszczeń z okolicznych gmin.

Galeria zdjęć