Let’s fight pollution – współpraca z młodzieżą

Let’s fight pollution – współpraca z młodzieżą

 Zanieczyszczenie powietrza we wschodniej Europie jest w ostatnich latach jednym z wiodących tematów na arenie międzynarodowej. Powszechny dostęp do wyników pomiaru jakości powietrza, a także sukcesywnie zwiększająca się świadomość ekologiczna społeczeństwa, aktywizują coraz szersze gremia do dyskusji i wspólnego szukania rozwiązań tego problemu.

Inspiracje i wymiana doświadczeń

W dniach 4-11 czerwca 2018 r. w Małopolsce odbywały się spotkania i warsztaty zorganizowane przez Europejskie Centrum Młodzieży z Krakowa w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Projekt „Let’s fight pollution”  jest inicjatywą młodzieży z Polski i Ukrainy, która działa aktywnie w swoich środowiskach na rzecz poprawy jakości powietrza. Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej oraz działalność polegająca na przeciwdziałaniu negatywnemu zjawisku zanieczyszczenia powietrza i występowania smogu.

W dniu 7 czerwca 2018 r. przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego spotkał się z pomysłodawcami i realizatorami Projektu „Let’s fight pollution”  w celu przedstawienia działań podejmowanych w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. W trakcie spotkania zaprezentowano dobre praktyki i rozwiązania realizowane przez województwo małopolskie. Przedstawiono specyfikę pracy ekodoradców, a także wyzwania jakie stoją przed gminami w związku z koniecznością redukcji niskiej emisji. Po prezentacji działań Małopolski młodzież zadawała wiele pytań dotyczących uchwały antysmogowej, a także kontroli palenisk. Ponadto uczniowie odwiedzili termy Podhalańskie oraz spotkali się z przedstawicielem gminy Zakopane, która również realizuje projekt LIFE.

Pomysły i plan działania

Reprezentanci Zespołu Szkół – Elektronicznych i Informatycznych z Sosnowca oraz z Ternopil School 5 with Advanced Foreign Languages z Ukrainy opracują szereg  materiałów m.in.: filmiki, scenariusze warsztatów antysmogowych, komiksy, które będą nawiązywały do ochrony powietrza.

Działania oddolne, realizowane na wielu płaszczyznach i adresowane do różnych odbiorców są szczególnie cenne, gdyż działają na zasadzie kuli śniegowej. Powodzenie małych projektów edukacyjno-informacyjnych, inspiruje pozostałych do tworzenia nowych, ciekawych rozwiązań. Zaś kształtowanie postaw proekologicznych i budowanie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej, to proces długotrwały, lecz niezmiernie ważny.

[easy_image_gallery gallery=”142″]