LIFE Małopolska na konferencji Saltsjobaden VI

konferencja Saltsjobaden VI

Projekt zintegrowany LIFE realizowany w Małopolsce został zaprezentowany na międzynarodowej konferencji Saltsjobaden VI odbywającej się w dniach 18-20 marca 2018 w Götheborgu w Szwecji.

Konferencja została zorganizowana przez Szwecką Agencję Ochrony Środowiska i Szwecki Instytut Badań Środowiskowych IVL. Wzięło w nim udział prawie 200 ekspertów z krajowych i międzynarodowych organizacji, w tym Karolina Skog, Szwecki Minister Środowiska, przedstawiciele WHO, Komisji Europejskiej, Programu Środowisko ONZ (UNEP) oraz Konwencji ONZ ds Transgranicznego Zanieczyszczenia Powietrza (CLRTAP).

W trakcie warsztatów „Clean Air – Sectors and Solutions” zaprezentowane zostały doświadczenia Małopolski w zakresie wprowadzenia ograniczeń w zakresie stosowania paliw stałych w ramach tzw. uchwał antysmogowych. Natomiast na warsztatach „Clean Air for the Cities” przedstawiono doświadczenia z realizacji projektu zintegrowanego LIFE, zwłaszcza pracy ekodoradców na szczeblu miast i gmin.

[easy_image_gallery gallery=”590″]

Załączniki