„LIFE w Małopolsce”. Konferencja z okazji 30-lecia Programu LIFE w EU

W tym roku Unia Europejska obchodzi 30-lecie funkcjonowania programu LIFE – instrumentu finansującego działania na rzecz środowiska i klimatu. Głównym celem programu, zarządzanego centralnie przez Komisję Europejską, są praktyczne działania, wspierające wdrażanie w poszczególnych krajach unijnych wytycznych w zakresie ochrony środowiska.  Wraz z upływem lat, struktura programu zmienia się i dostosowuje, by w jak najlepszy sposób wspomóc realizację celów stawianych państwom członkowskim UE w zakresie środowiska i klimatu.

LIFE w Małopolsce

Program LIFE funkcjonujący w UE nieprzerwanie od 1992 roku pozwolił na dofinansowanie wielu projektów z całej Europy, w tym ok. 100 z Polski. Małopolska jest jednym z głównych beneficjentów tego programu – koordynuje dwa projekty zintegrowane. Od roku 2015 w województwie działa LIFE, tj.: LIFE MAŁOPOLSKA „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. W roku 2021 został uruchomiony projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

– Możemy być szczęśliwi, że Małopolska jako jedyny region w Europie realizuje aż dwa unijne programy zintegrowane LIFE.  Efekty są widoczne na każdym kroku, to m.in. aktywni w ponad 60 gminach ekodoradcy, darmowa aplikacja Ekointerwencja, a przede wszystkim ok. 70 tys. zlikwidowanych kotłów i pieców na paliwa stałe. Od roku 2021 realizujemy drugi projekt zintegrowany LIFE dla Małopolski, poświęcony tak ważnym we współczesnych czasach zagadnieniom ochrony klimatu i transformacji energetycznej. Także tutaj działania idą pełną parą, że wspomnę tylko o doradcach ds. klimatu w niemal każdym powiecie czy kilkudziesięciu tysiącach drzew posadzonych w różnych regionach Małopolski. Jestem dumny, że w regionie realizowane są projekty LIFE, dzięki którym zmienia się jakość naszego życia i zyskujemy szansę przekazania czystej i zielonej Małopolski następnym pokoleniom.

mówi wicemarszałek województwa Józef Gawron.

Zapraszamy do udziału w obchodach jubileuszowych

W związku z nadchodzącym jubileuszem Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jako beneficjent koordynujący dwóch projektów, organizuje  uroczyste obchody 30-lecia Programu LIFE. Rozpoczną się one 26 maja 2022 r. o godz. 10:00 w Kinie Kijów w Krakowie. Spotkanie będzie wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów związanych z Europejskim Programem LIFE.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Zaproszenie jest adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów projektu. Na zgłoszenia czekamy do 13 maja br.

Zachęcamy również do śledzenia transmisji online w dniu konferencji od godziny 10:00 na kanale YouTube Ekomałopolska dla klimatu.

Program spotkania:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).