Małopolscy Ekodoradcy podnoszą swoje kompetencje

Województwo Małopolskie zorganizowało kolejną, trzecią już edycję studiów podyplomowych z zakresu ochrony powietrza i energetyki. Naukę rozpoczęło ponad 30 pracowników z 27 małopolskich gmin. Kolejna edycja tych cieszących się dużym zainteresowaniem studiów to odpowiedź na ciągłą potrzebę zgłębiania wiedzy w zakresie ochrony powietrza. Wcześniejsze odsłony umożliwiły wykształcenie 116 słuchaczy.

Aby uzyskać założony cel, jakim jest czyste powietrze, konieczna jest współpraca na wielu płaszczyznach. Do walki o zdrową atmosferę potrzebne są nie tylko inwestycje, ale także wsparcie merytoryczne mieszkańców regionu i samorządów lokalnych. Studia podyplomowe z zakresu ochrony powietrza to odpowiedź na te potrzeby. Głęboko wierzę, że wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów będą służyły pracownikom samorządów w codziennej pracy zawodowej przyczyniając się do poprawy jakości powietrza w Małopolsce

przekazał Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Studia dedykowane są pracownikom gmin zajmującym się tematyką energetyki i jakości powietrza. Zajęcia które właśnie się rozpoczęły, stanowią cenne forum wymiany wiedzy i doświadczeń między osobami zaangażowanymi w działania mające na celu ochronę powietrza. Studia prowadzone będą przez Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wraz z partnerami takimi jak m.in. Politechnika Krakowska oraz Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia”.

Słuchacze zajęć przez rok zdobędą wiedzę techniczną z zakresu m.in. ochrony powietrza, konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej czy lokalnego planowania energetycznego. Poza wykładami uczestnicy studiów będą mogli brać aktywny udział w ćwiczeniach i zajęciach praktycznych przydatnych w codziennych obowiązkach zawodowych. Należy pamiętać, że praca Ekodoradcy to także aktywność w terenie oraz podejmowanie działań promocyjnych i edukacyjnych. Dlatego też ważnym elementem kształcenia będą warsztaty w zakresie autoprezentacji, wystąpień publicznych czy prowadzenia negocjacji i skutecznej komunikacji społecznej.

Organizacja studiów podyplomowych to jedno z zadań Województwa realizowanych w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej.

Fot. Zbigniew Sulima