Małopolska przetestuje nowy model

4 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące pilotażu wprowadzenia tzw. Operatorów w programie rządowym Czyste Powietrze. Wypracowanie nowych, optymalnych rozwiązań pozwoli zwiększyć liczbę wniosków na wymianę pieca i termomodernizację budynków z dofinansowaniem.

Spotkanie otworzył wicemarszałek Józef Gawron. W wydarzeniu wziął także udział Paweł Mirowski – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” oraz Kazimierz Koprowski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyło prawie 70 osób.

Inwestycja w termomodernizację to dla beneficjenta oszczędność energii, a to przekłada się wprost na oszczędności w portfelach. Teraz jest doskonały moment, żeby dotrzeć do tych nieprzekonanych, ponieważ zgodnie z uchwałą antysmogową Małopolanie mają czas do 1 maja 2024 r. na wymianę starych pieców. Warto podkreślić, że dotychczas w Małopolsce złożono prawie 65 tys. wniosków na termomodernizację

– zauważył Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem spotkania było przedstawienie wstępnych założeń pilotażu projektu tzw. Operatorów oraz przeprowadzenie konsultacji z potencjalnymi beneficjentami.

Do dyskusji nad założeniami pilotażu włączyli się przedstawiciele Banku Światowego, Polskiego Alarmu Smogowego, przedstawiciele gmin, firm instalatorskich i konsultingowych oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego.

Operatorzy w programie Czyste Powietrze – założenia

Program pilotażowy zakłada możliwość aplikowania do roli tzw. Operatorów dla firm doradczych, instalatorskich czy konsultingowych, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu. Kluczowym zadaniem Operatorów będzie kompleksowe wsparcie mieszkańców o najniższych dochodach (w tym głównie osób ubogich energetycznie). Ich działania będą obejmować przede wszystkim: identyfikację beneficjentów, szacowanie kosztów przedsięwzięcia, pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność, wsparcie w znalezieniu wykonawców prac budowlanych i instalacyjnych. Operatorom przysługiwać będzie wynagrodzenie za skuteczne działania. Płatność będzie zależna od liczby pozyskanych beneficjentów z grupy osób najuboższych, rodzaju przeprowadzonej inwestycji oraz pozytywnego rozliczenia inwestycji.

Pilotaż programu w Małopolsce

Bardzo się cieszę, że do przeprowadzenia pilotażu programu został wybrany właśnie nasz region. Małopolska stwarza świetne warunki, żeby przetestować nowe, innowacyjne w skali kraju rozwiązania. Mamy bogate doświadczenia w realizowaniu programów dotacyjnych, które z pewnością może przysłużyć się rozwojowi programu Czyste Powietrze.

– podkreślił wicemarszałek Józef Gawron.

Sprawna wymiana kotłów w Małopolsce to gwarancja skutecznego wdrażania Programu Ochrony Powietrza, a finalnie poprawy jakości powietrza w całym regionie. Ponadto, blisko 13% gospodarstw domowych w Małopolsce dotkniętych jest problemem ubóstwa energetycznego. Dlatego też, konieczne są ciągłe działania wspierające mieszkańców w wymianie kotłów, wypełnianiu wniosków o dotację, a także rozliczania dofinansowania. Szansą na dodatkowy rozwój jest pilotaż nowego programu prowadzony przez NFOŚiGW.

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, który przewiduje dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu. Program dotuje montaż m.in.: pomp ciepła, kotła gazowego, kotła olejowego, kotła zgazowującego drewno, kotła na pellet, ogrzewania elektrycznego, instalacji c.o. i c.w.u., mikroinstalacji fotowoltaicznej. Wysokość dotacji w ramach programu wynosić może nawet do 135 000 zł (dotacja uzależniona od dochodów).