Małopolska z certyfikatem #EUGreen Week Komisji Europejskiej

Przechwytywanie

Województwo małopolskie otrzymało od Komisji Europejskiej certyfikat udziału w obchodach Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej. Wydarzenia Green Week w Małopolsce zostały docenione również na głównej stronie wydarzenia.

Tegoroczny Zielony Tydzień Unii Europejskiej odbył się pod hasłem „Wdrażanie przepisów ochrony środowiska” . Zielony Tydzień zorganizowany w dniach 13-17 maja był doskonałą okazją do debaty na temat regulacji prawnych i ich wpływu na środowisko. Głównym organizatorem wydarzenia była Generalna Dyrekcja ds. Środowiska Komisji Europejskiej.

Małopolskie gminy również włączyły się w obchody Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej. Wydarzenia promujące ekologię odbywały się w naszym województwie przez cały miesiąc.

Województwo małopolskie

Cieszę się, że małopolskie gminy tak licznie zaangażowały się w promocję działań Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej. Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska stanowią podstawę do wdrażania rozwiązań proekologicznych. Pragnę podkreślić, że Małopolska jako pierwsza w kraju uchwaliła tzw. uchwałę antysmogową. Dziś już 11 województw posiada taki dokument. – podkreśla Tomasz Urynowicz – wicemarszałek województwa małopolskiego.

Wicemarszałek Województwa Tomasz Urynowicz podczas pikniku rodzinnego w Parku Jordana zaprezentował założenia nowego projektu pn. EkoMałopolska. Uczestnicy pikniku odwiedzający stanowisko Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego poznali także działania województwa realizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Dzięki dostępności wielu materiałów edukacyjnych dotyczących regulacji prawnych impreza plenerowa doskonale wpisywała się w obchody Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej.

Czernichów

W gminie Czernichów zorganizowano piknik rodzinny. Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli m.in.: poddać się badaniu spirometrem. Ponadto uczestnicy pikniku licznie wystartowali w I Piastowskim Biegu po Oddech w Wołowicach.

Liszki

W ramach obchodów Green Week w gminie Liszki uczniowie Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego wzięli udział w warsztatach florystyczno-artystycznych. Uczestnicy zajęć wykonali własnoręcznie ogródki ziołowe.

Podczas Zielonego Tygodnia Ekodardczyni zorganizowała również spotkanie z mieszkańcami. Jednym z głównych tematów była wymiana starych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła.

Kolejnym punktem obchodów Green Week był Ekopiknik, zorganizowany w Czułowie z okazji dnia dziecka. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Podczas pikniku wszyscy uczestnicy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego badania spirometrycznego.

Szczurowa

W ramach obchodów Zielonego Tygodnia, Ekodoradczyni spotkała się z uczniami klasy „3a” ze Szkoły Podstawowej w Szczurowej. Podczas prelekcji uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca Ekodoradcy, jaki jest stan zanieczyszczenia powietrza w gminie oraz czym jest smog i jak z nim walczyć. Uczniowie zadawali wiele pytań, co świadczy o ich ogromnym zaangażowaniu i odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.

Gorlice

W dniach 21-24 maja, Ekodoradczyni z Gorlic przeprowadziła 8 zajęć, w których wzięło udział ponad 200 osób. Uczniowie z zaciekawieniem poznawali problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz smogu. Na podsumowanie wizyty Ekodoradczyni przekazała dyrekcji szkół ekobajkę pt. „Przygoda z wróżką Florą”. Uczniowie otrzymali także oraz tablicę antysmogową, dzięki której, każdego dnia uczniowie będą informowani o stanie jakości powietrza w ich otoczeniu.

Iwkowa

W ramach obchodów Zielonego Tygodnia w gminie Iwkowa przeprowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej w Iwkowej. Uczniowie rozmawiali o stanie jakości powietrza w swojej gminie oraz o przyczynach powstawania zanieczyszczeń. Przedstawione zostały sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza oraz działania jakie podejmuje gmina na rzecz poprawy jakości powietrza. Uczniowie otrzymali także broszury edukacyjne.

Obchody Zielonego Tygodnia w gminie Iwkowa

Kraków

Podczas Święta Krakowskiej Rodziny, w strefie ekologii i zdrowego trybu życia swoje stoisko zorganizowali krakowscy Doradcy Energetyczni. Punkt informacyjny powstał w ramach obchodów Green Weeku. U doradców można było uzyskać informacje o programach dotacyjnych o realizowanych przez miasto i działaniach mających na celu poprawę jakości powietrza. Na najmłodszych uczestników pikniku czekały quizy i łamigłówki poświęconych tematyce ekologicznej.

Bystra-Sidzina

Kolejną gminą, która włączyła się w obchody Green Week w Małopolsce była Bystra-Sidzina. Urząd gminy reprezentowany przez ekodoradcę włączył się w przygotowanie pikniku bezpieczeństwa i ekologii organizowanego przez OSP. Podczas wydarzenia mieszkańcy mieli możliwość pozyskania informacji nt. uchwały antysmogowej oraz możliwości dofinansowania wymiany źródła ciepła. Uczestnicy pikniku obejrzeli spektakl o tematyce ekologicznej pt.“Rajska Wyspa”, a także otrzymali sadzonki drzew.

Ciężkowice

Podczas Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej dzieci z terenu gminy Ciężkowice miały możliwość zwiedzenia mobilnej wystawie „Naukowiej – opowieść o powietrzu”, Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Mobilna przyczepa wkrótce zawita do każdej małopolskiej gminy.

Łapsze Niżne

Z okazji Zielonego Tygodnia Ekodoradca przygotował punkt informacyjny w Gminnym Ośrodku Kultury. Mieszkańcy mogli pozyskać informację m.in. na temat sposobów ograniczenia niskiej emisji.

Miechów

W ramach obchodów Green Week w gminie Miechów Ekodoradca zorganizował stoisko informacyjne podczas „Dnia Storczyka”. Mieszkańcy otrzymali sadzonki drzewek liściastych, gadżety promujące projekt LIFE oraz mieli okazję wziąć udział w quizie o tematyce ekologicznej.

Nawojowa

W gminie Nawojowa z okazji Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej odbył się konkurs plastyczny oraz konkurs wiedzy pn. „Stop zanieczyszczeniom powietrza”. Zwycięzcy zostali nagrodzeni 13 maja podczas uroczystej akademii z okazji obchodów „Dnia Ziemi”.

Radziemice

Podczas tegorocznego Zielonego Tygodnia Ekodoradczyni gminy Radziemice spotkała się z uczniami w Szkole Podstawowej w Łętkowicach. Uczniowie z dużym zaangażowaniem włączali się do dyskusji na temat ochrony powietrza.

Słomniki

W ramach obchodów Green Week w Urzędzie Miejskim w Słomnikach odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Tematem spotkania była termomodernizacja budynków. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o zasadach udziału w programach dotacyjnych. tematyka ta cieszy się coraz większym powodzeniem wśród mieszkańców gminy.

Spytkowice

Z okazji Zielonego Tygodnia dzieci z Gminy Spytkowice wzięły udział w konkursie plastycznym pn. „Zabawka z odpadów”. W konkursie wzięło udział 50 uczestników. Prace zachwycały pomysłowością, a jednocześnie zwracały uwagę na konieczność ograniczania odpadów oraz wtórnego wykorzystaniu śmieci.

Wolbrom

W ramach obchodów Green Week Ekodoradczyni z gminy Wolbrom przeprowadziła zajęcia edukacyjne dotyczące ochrony powietrza. Częścią obchodów Zielonego Tygodnia był również piknik rodzinny. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w biegu pn. „Wolbromska ciężka dycha”.

Ryglice

Z okazji Zielonego Tygodnia Ekodoradczyni z gminy Ryglice zorganizowała warsztaty dla grupy 68 przedszkolaków. Zajęcia dotyczyły tematyki ochrony powietrza oraz wpływu smogu na zdrowie.

Wadowice

Gmina Wadowice zorganizowała warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży pn. „Zielona energia”. Uczniowie zaangażowani byli w gry i konkursy, zaś ekodoradca udzielał fachowych porad z zakresu termomodernizacji i wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania.

Przechwytywanie

Niniejsze podsumowanie #EUGreen Week stanowi jedynie przegląd wybranych wydarzeń zorganizowanych w Małopolsce.

Dziękujemy wszystkim gminom, które wspólnie zapracowały na wyróżnienie przyznane przez Komisję Europejską.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).