Małopolski projekt LIFE dzieli się efektami podczas międzynarodowej konferencji Trilateral workshop of LIFE projects

Konferencja Trilateral workshop of LIFE projects odbyła się w dniach 17-19 maja w Pieszczanach na Słowacji. Wzięli w niej udział przedstawiciele trzech projektów LIFE z Polski, Słowacji oraz Węgier.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego reprezentował zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Piotr Łyczko wraz z Zespołem ochrony powietrza oraz ekodoradcami. Konferencja organizowana przez Projekt Populair zgromadziła ekspertów z różnych dziedzin związanych z jakością powietrza. Dodatkowo ekodoradcy ze Słowacji, Węgier i Polski wymienili się doświadczeniami z realizacji projektu zintegrowanego LIFE. Była to okazja do omówienia dobrych praktyk w zakresie monitorowania jakości powietrza, redukcji emisji i poprawy stanu środowiska. Panele dotyczyły nowych rozwiązań i technologii w dziedzinie ochrony środowiska. 

Wymiana doświadczeń

Każdy z zaproszonych projektów zaprezentował działania i wyniki osiągnięte w wyniku realizacji projektów LIFE. Wystąpieniom towarzyszyły ożywione dyskusje. Projekt LIFE IP Małopolska w zdrowej atmosferze cieszył się dużą popularnością wśród uczestników spotkania. Przedstawiciele województwa małopolskiego odpowiedzieli na wiele pytań, występując jednocześnie w charakterze lidera programu LIFE, gdyż to właśnie Małopolska jest jedynym regionem, który realizuje jednocześnie aż dwa projekty zintegrowane. Pierwszy projekt służący poprawie jakości powietrza realizowany jest już od 2015 roku. Zaś drugi , polegający na wdrażaniu Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego, od 2021 roku.

Warsztaty

Drugi dzień obfitował w dyskusje panelowe i pracę w grupach. Uczestnicy spotkania przedstawili krajowe i regionalne regulacje dotyczące jakości powietrza. Debatowano także o systemie monitorowania i modelowania jakości powietrza. Ciekawy dyskurs wywołały zagadnienia związane z dotacjami na rzecz poprawy powietrza w poszczególnych krajach. Nie zabrakło także akcentów odnoszących się do działań edukacyjnych podnoszących świadomość wśród dzieci i mieszkańców. Niezwykle cenne okazały się przykłady dobrych praktyk rozpowszechnianych w regionie. Dyskusja podczas pracy w zespołach była bardzo owocna.

Wizyta studyjna w Centrum Sortowania

W ostatnim dniu spotkania uczestnicy konferencji odwiedzili Centrum Sortowania Správca Zálohového Systému Kočovce – Rakoľuby. Rozwiązanie wdrożone w słowackiej sortowni ma docelowo zmniejszyć ilość odpadów, a także doprowadzić do wzrostu ponownego wykorzystania surowców. Produkcja nowych opakowań oraz zwiększenie wartość estetyczna środowiska to główne kierunki działania instalacji. Gospodarze przedstawili uczestnikom wizyty studyjnej nowoczesne rozwiązania, jakie są wykorzystywane do segregacji odpadów oraz zachęcenia mieszkańców do aktywnych działań związanych z recyklingiem. Na Słowacji powszechny jest system zwrotu opakowań kaucjonowanych (głównie plastikowych butelek i puszek) także w miejscach innych niż sklep.

Wyjazd zorganizowany został w ramach rewizyty. W dniach 24-25 lutego 2020 roku gościliśmy w Małopolsce, przedstawicieli Projektów LIFE w ramach LIFE Air Workshop.