Małopolskie samorządy ocieplą domy mieszkańców

Kolejne samorządy przystąpiły do podpisania porozumień z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w sprawie współfinansowania działań antysmogowych prowadzonych w ramach programu Stop Smog.

Tym razem to Czarny Dunajec i Kalwaria Zebrzydowska zadbają o mieszkańców, którzy muszą ocieplić domy i wymienić piece, lecz nie mają wystarczających środków finansowych.

Działania programu Stop Smog

O dotacje w ramach programu  „Stop Smog” mogą starać się gminy, związki międzygminne i powiaty. Celem programu jest ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Co ciekawe, to gmina aplikuje o środki i dba o formalności, tak by najmniej zamożne gospodarstwa domowe mogły dostosować się do wymogów uchwały antysmogowej, a jednocześnie znacząco obniżyć koszty ogrzewania.

Szansa na uzyskanie 100% dofinansowania

Program „Stop Smog” zapewnia samorządom środki na inwestycje na poziomie 70%, pozostałe 30% stanowi wkład własny jednostki. Dzięki temu mieszkańcy gmin mogą uzyskać dotację, która pozwoli na pokrycie do 100% kosztów przedsięwzięcia.

Dotacja może zostać przeznaczona m.in. na wymianę starego pieca na nowoczesne, efektywne ogrzewanie, ocieplenie domu czy podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Do końca 2024 NFOŚiGW zabezpieczył 698 mln zł. Są to pieniądze po które mogą sięgnąć samorządy, aby pomóc mieszkańcom, szczególnie tym, którzy sami nie mogą udźwignąć kosztów związanych z ociepleniem domu, czy wymianą pieca.

Rozwój programu

Obok programu priorytetowego Czyste Powietrze, „Stop smog” stanowi kolejne, ważne narzędzie wspierające samorządy i mieszkańców w działaniach prowadzących do poprawy jakości powietrza. Dotąd porozumienia w programie „Stop smog” podpisało już 10 małopolskich gmin. Wśród nich znajdują się: Limanowa, Spytkowice, Niepołomice, Skawina, Sucha Beskidzka, Tuchów, Brzesko, Kraków, Czarny Dunajec oraz Kalwaria Zebrzydowska.

Więcej informacji na temat Programu Stop Smog znajduje się na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl/stop-smog