Marszałek Witold Kozłowski: Naszym nadrzędnym celem powinna być stabilność energetyczna wszystkich regionów Unii Europejskiej!

W ostatnich dniach odbyła się ostatnia w tym roku 152. Sesja Plenarna Europejskiego Komitetu Regionów. Sesja poświęcona tematom związanym z kryzysem energetycznym, produkcją żywności oraz polityką wobec młodych osób. W wydarzeniu uczestniczył marszałek województwa Witold Kozłowski.

W pierwszym dniu sesji odbyły się dwie debaty: na temat roli władz lokalnych i regionalnych w przyjmowaniu przesiedleńców z Ukrainy oraz na temat kryzysu żywnościowego z udziałem Komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

Drugi dzień posiedzenia rozpoczął się debatą podsumowująca Europejski Rok Młodzieży i zatwierdzeniem Karty na rzecz młodzieży i demokracji. Udział w niej wziął Przewodniczący KR Vasco Alvesem Cordeiro, Przewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży Silja Markkula ora Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i Komisarz ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas.

W drugiej części dnia odbyła się debata, w której głos zabrał marszałek Witold Kozłowski, na temat kryzysu energetycznego i jego skutków dla europejskich gospodarstw domowych.

Przedstawiciele KR zaapelowali, aby władze lokalne i regionalne, wraz z przedsiębiorstwami i gospodarstwami domowymi, były bezpośrednimi beneficjentami funduszy nadzwyczajnych. Zwrócili się także z prośbą, aby regiony i miasta znalazły się w centrum reform strukturalnych rynku energii zaplanowanych na 2023 r.

Kryzysu nie unikniemy i trzeba się z nim po prostu zmierzyć. Zastąpienie dostaw rosyjskiego gazu jest oczywiście czasochłonne, ale jest możliwe. Naszym nadrzędnym celem w polityce energetycznej powinna być stabilność energetyczna wszystkich Regionów Unii Europejskiej. Jako polityk regionalny, samorządowiec, Marszałek Województwa Małopolskiego chciałbym podkreślić, że dbanie o bezpieczeństwo każdego mieszkańca naszych małych ojczyzn jest po prostu naszym obowiązkiem. Jeszcze kilka lat temu mieszkańcy naszych regionów nie przywiązywali szczególnej uwagi do  ilości zużywanej energii, gdyż była ona w miarę tania. Kryzys energetyczny w naturalny sposób pobudził dyskusję o codziennym oszczędzaniu energii. Z pewnością my wszyscy musimy odrobić lekcję z oszczędzania zasobów i przekuć nowe zasady w codzienne indywidualne i instytucjonalne nawyki. Inwestycje w odnawialne źródła energii mogą z kolei pomóc uzupełnić brakujące moce i ograniczyć emisję i koszty CO2. OZE należy traktować priorytetowo, pokonując równolegle bariery związane z możliwościami dystrybucyjnymi sieci oraz pochodne wyzwania rynkowe wynikające z tej zmiany.

– mówił marszałek Witold Kozłowski.

W trakcie dwóch dni sesji przedstawiciele europejskich miast i regionów przyjęli łącznie 10 opinii oraz dwie rezolucje: w sprawie programu prac Komisji Europejskiej i priorytetów politycznych KR-u na 2023 r. oraz w sprawie Europejskiego Roku Umiejętności 2023.