Mierniki zanieczyszczenia powietrza dla szkół!

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pracuje nad utworzeniem sieci mierników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza wraz z interaktywnymi tablicami informacyjnymi dla szkół na terenie województwa małopolskiego.

Udział w projekcie zadeklarowało 99 gmin. Do każdej z tych gmin trafi jeden komplet urządzeń – miernik zanieczyszczenia powietrza i zewnętrzna tablica informacyjna, na której wyświetlane będą informacje o aktualnej jakości powietrza.

Uczniowie i nauczyciele będą mogli na bieżąco monitorować jakość powietrza w swojej okolicy. Wyniki będą prezentowane w prosty sposób, tak aby nawet najmłodsi uczniowie potrafili odczytać wyniki.  Informacje te pozwolą nauczycielom na racjonalne planowanie aktywności na powietrzu .

– podkreśla wicemarszałek Józef Gawron.

Szkoły, które otrzymają bezpłatne urządzenia będą także organizowały zajęcia edukacyjne na temat ochrony powietrza. Celem projektu edukacyjnego jest podniesienie świadomości uczniów nt. przyczyn powstawania smogu, sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz korzyści jakie niesie za sobą oddychanie czystym powietrzem.

Uczniowie szkoły podstawowej w Cholerzynie

Ponadto projekt zakłada promocję postaw przeciwdziałających zmianom klimatu, które postępują w niebywale szybkim tempie. Projekt ma za zadanie podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, a tym samym wpływanie na kształtowanie pozytywnych postaw.

To już kolejny projekt realizowany przez Województwo Małopolskie, który łączy edukację ekologiczną wśród najmłodszych Małopolan z działaniami profilaktycznymi. Mam nadzieję, że także rodzice i dziadkowie uczniów dzieci uczęszczających do szkół, gdzie zostaną zamontowane urządzenia, będą ciekawi wyników pomiarów. Jesteśmy przygotowani także na montaż dodatkowych urządzeń, jeśli kolejne samorządy wyrażą wolę przyłączenia się do tego projektu

– podsumował wicemarszałek Józef Gawron.

Zakup mierników zanieczyszczenia powietrza i tablic informacyjnych LED finansowany jest w ramach projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.