Mobility Week 2018 za nami

Tegoroczny Tydzień Zrównoważonego Transportu (Mobility Week) dobiegł końca. Tym razem zachęcano nas, byśmy  zastanowili się nad różnymi opcjami transportu i wybrali tę, która najbardziej pasuje do konkretnej podróży, a jednocześnie jest przyjazna dla środowiska.

Ekodoradcy podczas European Mobility Week

Do akcji włączyło się w całej Europie ponad 2600 miast, organizowane jest ponad 640 różnego rodzaju akcji. Wśród nich jest również Małopolska. W ostatni dzień tygodnia, 22 września można było kupić bilet na pociąg Kolei Małopolskich za 1 zł. Natomiast ekodoradcy zatrudnieni w ramach projektu LIFE pn.: “Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” włączyli się do ogólnoeuropejskiej akcji poprzez organizację różnorakich przedsięwzięć i wydarzeń angażujących lokalną społeczność.

Kraków

W Krakowie doradcy energetyczni w dniach 18-19.09.2018 współorganizowali wydarzenie pn.: „Jestem EKO w Krakowie – wybieram transport publiczny”. Podczas wydarzenia doradcy energetyczni prowadzili punkt informacyjny na temat udzielanych dotacji do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków. Mieszkańcy Krakowa również mogli zapoznać się z działaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła czy kolektorów słonecznych, które były zaprezentowane przez Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii Miękinia – AGH. W wydarzeniu wzięło udział ponad 2000 osób!

Mobility Week - Małopolska 2018

Mobility Week - Małopolska 2018

Miechów

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 19 września 2018 roku w Szkole Podstawowej w Jaksicach zorganizowano lekcje o możliwościach ekologicznych środków transportu. Oprócz części teoretycznej, uczniowie z 2 klasy mieli możliwość narysować na lekcji wykorzystywane przez nich oraz ich rodziny środki transportu. Nie zabrakło również zabawy na świeżym powietrzu. Dzieci wykazały się znakomitą jazdą na hulajnodze oraz deskorolce. Na koniec lekcji dzieci otrzymały dyplomy z podziękowaniami za aktywny udział w zajęciach.

Mobility Week - Małopolska 2018

Bochnia

W przypadający w sobotę 22 września Światowy Dzień Bez Samochodu komunikacja miejska w Bochni kursowała za darmo. Również w ten dzień na rynku zainstalowane zostało miasteczko ruchu rowerowego, a w tzw. OZE busie można było uzyskać informacje o ekologicznych sposobach ogrzewania domów. W ramach Mobility Week Ekodoradca zorganizował również lekcje edukacyjne i warsztaty ekologiczne dla najmłodszych

Wadowice

W Wadowicach w ramach obchodów ETZT 22 września 2018 r. odbył się Rodzinny Antysmogowy Rajd rowerowy. W związku z niezbyt sprzyjającą pogoda (zimno i deszczowo) frekwencja wydarzenia nie była zbyt wysoka. Uczestnicy wydarzenia wykazali się dużym hartem ducha i nie zważając na chłód i wilgoć pokonali całą trasę. Rozpiętość wiekowa uczestników wynosiła od 5 do 68 lat.

Mobility Week - Małopolska 2018

Mobility Week - Małopolska 2018

Mobility Week czyli Tydzień Zrównoważonego Transportu

European Mobility Week ma na celu propagowanie zrównoważonego transportu i odbywa się co roku w dniach 16-22 września. Kampania, zainicjowana w 2002 roku przez Komisję Europejską, promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak transport zbiorowy, ruch pieszy i rowerowy oraz transport multimodalny. Wszystko po to, by poprawić sytuację transportową, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz jakość powietrza w miastach i gminach. Kulminacyjnym punktem jest organizowany 22 września „Dzień bez samochodu”.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).