European Mobility Week 2018 wystartował!

Europejczycy uwielbiają różnorodność – w jedzeniu, w modzie, w muzyce. Tegoroczny EUROPEAN MOBILITY WEEK zachęca nas do zastanowienia się nad różnymi opcjami transportu i wybraniem tej, która najbardziej pasuje do konkretnej podróży.

Mobility Week czyli Tydzień Zrównoważonego Transportu

Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ang. European Mobility Week). Do akcji włączyło się w całej Europie ponad 2600 miast, organizowane jest ponad 640 różnego rodzaju akcji. Wśród nich jest również Małopolska.
European Mobility Week ma na celu propagowanie zrównoważonego transportu i odbywa się co roku w dniach 16-22 września. Kampania, zainicjowana w 2002 roku przez Komisję Europejską, promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak transport zbiorowy, ruch pieszy i rowerowy oraz transport multimodalny. Wszystko po to, by poprawić sytuację transportową, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz jakość powietrza w miastach i gminach. Kulminacyjnym punktem jest organizowany 22 września „Dzień bez samochodu”.

Edycja 2018

EUROPEAN MOBILITYWEEK 2018 koncentruje się na „multimobilności” – mieszaniu środków transportu w ramach tej samej podróży lub różnych podróży. Wielu z nas instynktownie decyduje się na ten sam sposób transportu, niekoniecznie badając potrzeby konkretnej podróży. Samochód może być najlepszym sposobem na zabranie rodziny nad morze, ale czy jest to najlepszy sposób, aby dotrzeć do centrum miasta, gdzie przestrzeń i dostęp do wielu punktów są często ograniczone? Oprócz korzyści zdrowotnych można zyskać znacznie więcej – oszczędność czasu i pieniędzy. Wprowadzając pewne zmiany w wyborze środków transportu, nie tylko możemy mieć pozytywny wpływ na środowisko, możemy po prostu stwierdzić, że dzięki ekologicznym wyborom jesteśmy sprawniejsi, zdrowsi, szczęśliwsi, a w portfelu zostaje nam więcej pieniędzy!

Ekodoradcy podczas European Mobility Week

Ekodoradcy zatrudnieni w ramach projektu LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” również włączyli się do ogólnoeuropejskiej akcji. W Bochni i Miechowie odbędą się specjalnie dedykowane zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej, podczas których Ekodoradcy będą przekonywać najmłodszych, by korzystali z ekologicznych form transportu. W Wadowicach 22 września odbędzie się Antysmogowy Rodzinny Rajd Rowerowy z udziałem burmistrza, a w Gminie Oświęcim ekodoradca będzie świadczył pomoc w punkcie informacyjnym zorganizowanym na mecie gminnego rajdu rowerowego. Natomiast w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się rajd szkół na stadionie w Brzegach. Również Gorlice aktywnie włączyły się w przedsięwzięcie, organizując akcję krwiodawstwa, rajd rowerowy, dzień bez samochodu oraz konkurs tematyczny dla najmłodszych.

Województwo Małopolskie również przyłączyło się do Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W ostatni dzień tygodnia, 22 września będzie można kupić bilet na pociąg za 1 zł. Więcej szczegółów znajduje się TU. „Polecam szczególnie wycieczkę do miejsc, gdzie znajdują się nasze trasy VeloMałopolska. Dojazd pociągiem i przesiadka na dwa kółka to naprawdę fajny sposób na rodzinną sobotę” – zachęca Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Wiele dzieje się nie tylko w Małopolsce, ale w całym kraju! Inicjatywy oraz gminy, które włączyły się do akcji można znaleźć na TEJ stronie.

Strona główna wydarzenia: http://www.mobilityweek.eu/

Przesiadaj się i jedź!

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).