Mój Prąd 6.0 – kiedy start nowego dofinansowania?

Program Mój Prąd mimo upływu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem Polaków. Dlatego po wyczerpaniu środków z piątej edycji programu Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada przystąpienie do prac nad uruchomieniem kolejnego finansowania.

Pięć edycji programu Mój Prąd

Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finalizuje nabór 5. edycji programu. Ocenianie są złożone wnioski. Przypomnijmy, że jego ostatnia odsłona zakończyła się 14 grudnia 2023 roku. Możemy zatem podejrzewać, że data rozpoczęcia naboru programu Mój Prąd w 2024 roku zostanie ogłoszona w najbliższych miesiącach. Dotychczas wypłacono beneficjentom 2 439 840 910 zł, co przekłada się na wsparcie ponad 509 tys. gospodarstw domowych. Dzięki uruchomieniu nowych instalacji zredukowano produkcję CO2 o 2 346 886 837 (kg/rok). W samym województwie małopolskim wypłacono 258 035 991 zł dla ponad 53 tys. gospodarstw domowych. To przełożyło się na redukcję produkcji CO2 o 248 419 578 (kg/rok).

Kto może korzystać z dotacji?

W 5. edycji programu Mój Prąd dofinansowanie mogły otrzymać osoby fizyczne należące do trzech grup:

 1. Osoby, które rozliczają się w systemie net-billingu i do tej pory nie złożyły żadnego wniosku w programie Mój Prąd.
 2. Osoby, które rozliczają się za pomocą systemu opustów, i które nie korzystały jeszcze ze wsparcia programu (warunkiem jest przejście na net-billing).
 3. Osoby, które otrzymały już dotację w poprzednich edycjach programu Mój Prąd, zakupiły i przyłączyły system od 01.02.2020 roku, przeszły na rozliczenia w systemie net-billing oraz dokupiły urządzenie zwiększające autokonsumpcję, objęte wsparciem z programu Mój Prąd.

Coraz większe wsparcie beneficjentów

Już w ostatniej wersji programu zauważalne było znacząco wyższe wsparcie finansowe oraz poszerzony zakres inwestycji. W 2023 roku beneficjenci programu składali wnioski nie tylko o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także pomp ciepła, magazynów energii, systemów zarządzania energią HEMS/EMS oraz kolektorów słonecznych.

Piąta edycja programu oferowała możliwość otrzymania dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, wynoszącej nie więcej niż 58 tys. zł. W jej skład mogły wejść poniższe inwestycje:

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna (o mocy od 2 kW do 10 kW): 6 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna (2-10 kW) + urządzenie dodatkowe:
  a. 7 000 zł (grupa 1 i 2)
  b. 3 000 zł (grupa 3)
 3. Urządzenia dodatkowe
  a. Magazyn /urządzenie grzewcze
  – magazyn ciepła: 5 000 zł
  – gruntowe pompy ciepła: 28 500 zł
  – pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 zł
  – pompa ciepła powietrze/powietrze: 4 400 zł
  b. magazyn energii elektrycznej (o pojemności minimum 2 kWh): 16 000 zł
  c. system zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000zł
  d. kolektory słoneczne (c.w.u.): 3 500 zł

Nieznane są jeszcze szczegóły finansowania w ramach szóstej edycji programu Mój Prąd. Niemniej jednak, można przypuszczać, że zasady przyznawania wsparcia będą przypominały te obowiązujące dotychczas.

Źródło informacji: www.mojprad.gov.pl