Mój prąd – nowy instrument finansowy wsparcia OZE

mój prąd

Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało nowy instrument finansowania instalacji fotowoltaicznych pn. „Mój Prąd”. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych.

Budżet programu wynosi 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmie do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem zostaną objęte instalacje o  mocy 2-10 kW. Program skierowany jest do osób, które chcą zamontować panele fotowoltaiczne w swoich gospodarstwach domowych.

Główne założenia programu Mój Prąd

  • Kosztami kwalifikowanymi są koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.
  • Wydatki podlegające dofinansowaniu nie mogą być poniesione wcześniej niż 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).
  • Inwestycja nie może zostać zakończona (tj. przyłączona do sieci dystrybucji energii) przed rozpoczęciem naboru. Konieczne jednak jest zakończenie prac inwestycyjnych w chwili składania wniosku o dofinansowanie. Przez zakończenie inwestycji rozumie się podpisanie umowy z dystrybutorem sieci oraz montaż licznika dwukierunkowego.
  • Dofinansowanie będzie udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją).
  • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej
  • Termin rozpoczęcia naboru planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi obsługę programu i nabór wniosków w formie tradycyjnej (papierowej). Dla mieszkańców Małopolski informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy energetyczni Skontaktuj się z doradcą.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.