NFOŚIGW uruchomia programy dla ciepłownictwa i energii

NFOSiGW-logo-2017

Już od 1 marca br. można będzie składać wnioski w nowych  programach: Ciepłownictwo PowiatoweEnergia Plus. Są to instrumenty finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które mają pomóc w walce ze smogiem.

Główne cele programów

Programy są odpowiedzią na potrzeby polskich przedsiębiorstw wynikające z przepisów zaostrzających normy emisji oraz ogólnych potrzeb związanych z rozwojem działalności biznesowej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Głównymi celami programów są:

  • wsparcie przedsięwzięć z zakresu ograniczania szkodliwych emisji do atmosfery (związanych ze spalaniem paliw stałych i pozostałą działalnością przemysłową),
  • zmniejszanie zużycia surowców pierwotnych,
  • wsparcie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej (montaż nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej),
  • wsparcie modernizacji lub rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Ciepłownictwo powiatowe

Program priorytetowy Ciepłownictwo powiatowe jest kierowany do przedsiębiorstw produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, w których jednostka samorządu terytorialnego posiada  min. 70% udziałów.  Budżet pilotażowego programu wynosi 500 mln zł,  z czego 350 mln zł przeznaczone jest na pożyczki a 150 mln zł na dotacje.

Energia Plus

Beneficjentami programu Energia Plus mogą być przedsiębiorcy. W ramach tego instrumentu finansowego NFOŚiGW przewidział 4 mld zł na pożyczki preferencyjne oraz pożyczki na zasadach rynkowych, a także dotacje dla wykorzystania technologii ORC.

Szczegółowe informacje dotyczące obu programów można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.