Nowa pożyczka na zieloną transformację miast

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił pożyczki wspierające zieloną transformację miast, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Program ten ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej w polskich miastach.

Kto może skorzystać z pożyczki?

Pożyczki są dostępne dla szerokiej grupy podmiotów, w tym:

 • Instytucji publicznych, takich jak jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), szkoły wyższe, instytucje kultury oraz jednostki naukowo-badawcze.
 • Podmiotów rynku mieszkaniowego, w tym wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) oraz Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM).
 • Organizacji pozarządowych, gospodarczych i społecznych.
 • Wspólnot energetycznych, takich jak klastry energii i spółdzielnie energetyczne.
 • Przedsiębiorców realizujących inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

Pożyczkę można przeznaczyć na projekty, które redukują negatywny wpływ na środowisko i prowadzą do neutralności klimatycznej, w tym:

 • Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE)
 • Wdrażanie energooszczędnych technologii oświetleniowych
 • Rozwiązania proekologiczne w budynkach publicznych i innych niż mieszkalne
 • Tworzenie zielonej infrastruktury w przestrzeniach publicznych
 • Rozwój energetyki rozproszonej i obywatelskiej, w tym klastrów energii
 • Zarządzanie zasobami wodnymi, monitoring powietrza i technologie typu smart city
 • Rozwój zeroemisyjnego transportu miejskiego
 • Zwiększenie terenów zielonych w miastach
 • Edukacja i szkolenia w zakresie zielonej transformacji

Warunki pożyczki

Pożyczki oferują korzystne warunki finansowe:

 • Kwota pożyczki: od 2 do 500 mln zł
 • Oprocentowanie: nawet 0% z możliwością umorzenia 5% kapitału
 • Okres spłaty: do 20 lat
 • Karencja w spłacie: do 24 miesięcy od zakończenia realizacji projektu
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
 • Możliwość finansowania do 100% kosztów kwalifikowanych projektu

Pożyczki nie obejmują finansowania podatku VAT ani wydatków zadeklarowanych do rozliczenia w ramach innych programów unijnych lub krajowych.

Jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły, jednak może zostać zakończony w przypadku wyczerpania środków. Ostateczne terminy to:

 • Zawarcie umowy pożyczki: do 31 sierpnia 2026 r.
 • Wypłata środków: do 31 grudnia 2027 r.
 • Zakończenie realizacji projektu: do 31 grudnia 2030 r.

Wnioski można składać elektronicznie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres mailowy odpowiedniego regionu BGK. Przed złożeniem wniosku zalecany jest kontakt z BGK w celu konsultacji wymogów i warunków.

Kontakt

Szczegółowe informacje oraz dokumenty potrzebne do złożenia wniosku znajdują się w zakładce Dokumenty na stronie BGK. W razie pytań należy skontaktować się z doradcami Regionu Małopolskiego pod adresem e-mail RegionMalopolski_Korespondencja@bgk.pl lub telefonicznie pod numerem 22 475 14 00.

Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast to doskonała okazja dla instytucji publicznych i innych podmiotów na realizację proekologicznych projektów, które przyczynią się do poprawy jakości życia i środowiska w miastach.

źródło informacji: www.bgk.pl