Nowi partnerzy projektu LIFE!

IMG 1745

Wychodząc naprzeciw potrzebom małopolskich gmin województwo podjęło starania o rozszerzenie Projektu Zintegrowanego  LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Efekty pracy ekodoradców działających w województwie małopolskim pokazały jak ogromną korzyścią dla gminy jest zatrudnianie osób odpowiedzialnych za wdrażanie strategii poprawy jakości powietrza na poziomie lokalnym. Rozszerzenie Projektu LIFE jest szansą na rozwój sieci ekodoradców oraz podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zanieczyszczenia powietrza.

– podkreślił Tomasz Urynowicz

Obecnie projekt jest realizowany przez 62 partnerów, w tym 55 małopolskich gmin. Dołączenie nowych partnerów możliwe będzie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii 7 nowych gmin będzie mogło przyłączyć się do projektu od 1 stycznia 2020 r. Aplikację złożyły następujące gminy:

  • Gromnik,
  • Kościelisko,
  • Krzeszowice,
  • Myślenice,
  • Stryszów,
  • Sułkowice,
  • Wielka Wieś.

Spotkanie informacyjne

30 sierpnia 2019 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące warunków przystąpienia nowych gmin do projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Wzięło w nim udział 17 przedstawicieli gmin.

Spotkanie rozpoczął zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Piotr Łyczko, który przywitał gości oraz przybliżył tematykę spotkania. Następnie omówiono założenia oraz działania realizowane w ramach Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Uczestnicy spotkania zapoznali się z wstępną koncepcją budżetu i planami na III fazę, która realizowana będzie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Następnie przyszli beneficjenci poznali zasady sprawozdawczości i zobowiązania gminy wynikające z realizacji projektu. Po wystąpieniach przewidziano czas na dyskusję.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.