Nowoczesne systemy ogrzewania – co przyniesie przyszłość?

W dniu 19 czerwca br. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Tematem przewodnim spotkania były nowoczesne systemy grzewcze. Wydarzenie obfitowało w ciekawe wykłady, analizy oraz debaty na temat przyszłości sektora energetycznego.

Nowoczesne systemy ogrzewania to klucz do zrównoważonej przyszłości energetycznej. Musimy inwestować w innowacyjne technologie i efektywne rozwiązania, aby sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami dynamicznie zmieniający się rynek energetyczny.

– podkreślił Józef Gawron – wicemarszałek województwa małopolskiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się eksperci z branży energetycznej, przedstawiciele samorządów oraz instytucji zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami w dziedzinie ogrzewania. Spotkanie było dla wszystkich świetną okazją do zgłębienia wiedzy m.in. o aktualnych wyzwaniach stojących przed rynkiem energii w Polsce.

Realizacja zadań Programu ochrony powietrza w 2023 roku

Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Tomasz Pietrusiak przedstawił kluczowe osiągnięcia wynikające z realizacji Programu, takie jak redukcja emisji zanieczyszczeń, modernizacja infrastruktury grzewczej oraz wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych. Dyrektor zwrócił również uwagę na wyzwania, wynikające ze wspomnianego dokumentu, w tym konieczność dalszej edukacji społecznej i wsparcia finansowego mieszkańców.

Nowoczesne urządzenia grzewcze

Kolejno Janusz Starościk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych zaprezentował hybrydowe modele systemów grzewczych. Omówił zalety i wady różnych technologii. Prelegent zwrócił również uwagę na efektywność energetyczną oraz aspekty ekologiczne różnych systemów. Podkreślił tym samym znaczenie wyboru odpowiedniego rozwiązania w kontekście ochrony środowiska i kosztów eksploatacji.

Obecna sytuacja na rynku energetyki w Polsce

Aktualną sytuację na rynku energii przedstawił Jakub Wiech – dziennikarz gospodarczy i redaktor naczelny portalu Energetyka24.com. W swoim wystąpieniu przedstawił analizę dynamicznie zmieniających się warunków gospodarczych i politycznych, które wpływają na sektor energetyczny. Omówił czynniki wpływające na ceny energii, w tym rosnące koszty surowców, zmieniające się przepisy regulacyjne oraz wpływ globalnych wydarzeń na rynek. Zaznaczył również, że rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii i inwestycje w technologie magazynowania energii mogą znacząco wpłynąć na przyszłość rynku energetycznego.

Wybór źródła ogrzewania w obliczu kryzysu energetycznego – co dalej?

Jednym z najważniejszych punktów konferencji była debata na temat przyszłości gazu w perspektywie kolejnej dekady oraz analizy aktualnej sytuacji na rynku energii. W debacie uczestniczyli: Anetta Kucharska – kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami gminy Zabierzów, Jakub Wiech oraz Janusz Starościk. Debatę poprowadziła Katarzyna Stadnik – Kierownik Zespołu Ochrony Powietrza.

Zaproszeni prelegenci poruszyli kwestie dotyczące roli gazu jako źródła energii w kontekście globalnej transformacji energetycznej. Dyskutowali o prognozach zapotrzebowania na gaz i inne nośniki energii, możliwościach rozwoju infrastruktury  oraz potencjalnych alternatywach dla gazu, takich jak biometan czy wodór. Uczestnicy debaty podkreślali znaczenie inwestycji w nowoczesne technologie oraz konieczność zrównoważonego podejścia do polityki energetycznej.