Płatne staże dla młodzieży w UE

Unia Europejska od dawna promuje edukację oraz rozwój zawodowy młodych ludzi, umożliwiając im zdobycie cennego doświadczenia poprzez płatne staże. Jest to nie tylko okazja do zdobycia praktycznych umiejętności, ale też do zrozumienia funkcjonowania instytucji europejskich i promocji współpracy międzynarodowej.

Stażyści w instytucjach UE

Platforma Traineeships umożliwia dostęp do różnorodnych ofert staży w instytucjach UE. Młodzi ludzie mogą wybrać spośród różnych dziedzin, takich jak administracja, prawo, ochrona środowiska, ekonomia, nauki ścisłe i wiele innych. Stażyści mają okazję pracować pod okiem doświadczonych profesjonalistów. Pozwala im to na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności. Ważnym aspektem jest także wsparcie finansowe, które umożliwia pokrycie kosztów życia w obcym kraju, pozwalając na skupienie się na nauce i rozwoju.

Dwa razy w roku Komisja Europejska oferuje 5-miesięczne płatne staże. Stażyści pracują w całej Komisji Europejskiej, jej służbach i agencjach, głównie w Brukseli, ale także w Luksemburgu i innych miejscach w całej Unii Europejskiej.

Na czym polega codzienna praca stażysty?

  • Udział w spotkaniach, grupach roboczych i wystąpieniach publicznych oraz ich organizacja.
  • Badanie, opracowywanie i redagowanie dokumentacji – w tym raportów i konsultacji.
  • Wspieranie zarządzania projektami.
  • Tłumaczenie, weryfikacja tłumaczeń.

Nabór na staż rozpoczynający się w marcu 2024 r.

Na platformie Traineesheeps prowadzony jest obecnie nabór na wiosenną sesję stażową. Rejestracja trwa od 18 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Kto może się zgłosić?

Z zastrzeżeniem kryteriów kwalifikowalności, staż jest otwarty dla wszystkich obywateli UE, niezależnie od wieku. Dodatkowo jest także zaplanowana ograniczona liczba miejsc dla osób spoza UE.

Program stażowy jest otwarty dla absolwentów szkół wyższych, którzy:

  1. Ukończyli standardowe 3-letnie studia wyższe
  2. Nie posiadają doświadczenia zawodowego dłuższego niż 6 tygodni w jakiejkolwiek instytucji, organie lub agencji UE.
  3. Posiadają bardzo dobrą znajomość języków obcych.

Procedura aplikowania

Aby złożyć wniosek o staż należy wykonać trzy kroki:

  1. Utworzyć konto EU Login.
  2. Wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami uzupełniającymi.
  3. Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, kandydat zostanie zaproszony do sprawdzenia ofert pracy opublikowanych na portalu Virtual Blue Book i złożenia aplikacji na wybrane stanowisko stażowe.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: www.traineeships.ec.europa.eu