Podsumowanie LIFE Małopolska – kwiecień 2020

13 02 2020 (3)

Najważniejsze wydarzenia

 • W związku z pandemią COVID-19 oraz wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wynikających z tego tytułu ograniczeń, realizacja działań w ramach projektu LIFE została ograniczona. Z uwagi na wprowadzone przepisy nie możliwe było zorganizowanie zaplanowanych wydarzeń z udziałem wielu uczestników.  Ponadto praca ekodoradców była ograniczona, m.in. z powodu zamknięcia urzędów, wykonywania pracy zdalnej czy braku możliwości przyjmowania interesantów.
 • 22 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Ziemi. Ze względu panującą sytuację epidemiologiczną ekodoradcy zachęcali do  uczestniczenia w zajęciach online organizowanych przez Ministerstwo Klimatu.  
 • W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego,  Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wydłużeniu prac nad nowym Programem ochrony powietrza. Zmiana harmonogramu ma służyć m. in. lepszemu kontaktowi z mieszkańcami Małopolski. Zainteresowani mogli zgłaszać uwagi do programu jedynie za pośrednictwem Internetu, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie prawie 1 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 5 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W kwietniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 153 osoby przyjęte w biurze,
 • 4 493 telefonicznie,
 • 535 pisemnie lub mailowo

Przeprowadzili 19 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 11 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W kwietniu:

 • zebrano 91 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 118 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 126 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 60 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 3 066 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekopro-jektu, dostępna na stronie internetowej www.po-wietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 317 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Aplikacja „EKOINTERWENCJA”

W kwietniu za pomocą aplikacji „Ekointerwencja” , dostępnej na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html wpłynęło 535 zgłoszeń (30 dotyczyło przedsiębiorstw, natomiast aż 505 mieszkańców).

Można wyszczególnić:

 • 321 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 187 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 15 innych zgłoszeń.  

W ramach infolinii prowadzonej przez UMWM udzielono odpowiedzi na ponad 90 zgłoszeń telefonicznych.

E.1. Regionalna kampania medialna na rzecz czystego powietrza

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego właśnie zakończył realizację  kolejnej odsłony kampanii edukacyjno-informacyjnej skierowanej do mieszkańców Małopolski.

Na początku lutego billboardy zlokalizowane zostały w sąsiedztwie dróg dojazdowych do miast, koło skrzyżowań i rond. Pozwoliło to na dotarcie do dużego grona odbiorców, którzy przejeżdżali ruchliwymi trasami. Billboardy zlokalizowane były w 24 miejscowościach, w których wyklejono 37 banerów.

W czasie trwania kampanii opublikowano 22 artykuły sponsorowane w 10 różnych gazetach. Artykuły ukazały się w prasie: krajowej w dodatku regionalnym, lokalnej, specjalistycznej, a także w prasie związanej z tematyką społeczną. Dla osób, korzystających z e-wydawnictw, artykuły były dostępne przez trzy miesiące w wersji cyfrowej na stronie wydawnictwa

W ramach kampanii powstała gazetka tematyczna. Gazetę wydrukowano w nakładzie 81 000 egzemplarzy. Kolportaż odbył się w 21 miejscowościach. Gazetkę rozdawano mieszkańcom w często uczęszczanych miejscach (place targowe, parkingi przy sklepach). Rozdystrybuowano ją do także do skrzynek pocztowych domów jednorodzinnych.

Ulotki wydrukowano w nakładzie 41 000 sztuk. Do każdej gminy i starostwa powiatowego dostarczono nieodpłatnie po 200 sztuk. Dzięki ekodoradcom i pracownikom gmin ulotki trafiły bezpośrednio do mieszkańców. Można je było otrzymać również podczas wizyty w Urzędzie Gminy. Plakaty zostały wydrukowane w ilości 4 200 sztuk. Każda gmina nieodpłatnie otrzymała po 20 plakatów.

Dla osób korzystających z mediów społecznościowych prowadzono kampanię w Internecie. Na profilu Ekomałopolski na Facebooku opublikowano cztery rodzaje postów i krótki filmik, łącznie 7 postów.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 1 515 ulotek i broszur oraz 1 plakat,
 • rozdystrybuowali 979 ulotek i broszur oraz 5 plakatów,
 • przygotowali 19 i rozdystrybuowali 60  innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 1 zajęcia zdalne dla uczniów, w których uczestniczyło 40 osób,
 • 3 spotkania z lokalnymi liderami (łącznie z 22 osobami),
 • 6 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 86 osób.

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Konsultacje społeczne Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

W związku z konsultacjami społecznymi Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, w dniu 10 kwietnia zakończył się termin nadsyłania uwag indywidualnych, a 16 kwietnia dla gmin i powiatów. Jednak dzięki przesunięciu ustawowego terminu uchwalenia POP przez Sejmik Województwa Małopolskiego z planowanego 15 czerwca na 30 września, na przełomie czerwca i lipca może odbyć się II etap konsultacji społecznych.

Nowe zadania Rady ds. ekoMałopolski

Rada ds. ekoMałopolski pracuje nad nowymi rozwiązaniami z zakresu ochrony środowiska, które sprawdzą się w małopolskich realiach w nowej rzeczywistości gospodarczej, po ustaniu epidemii koronawirusa. Opracowywane działania będą dotyczyć m.in. budowlanej premii ekologicznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii na użytek prywatny czy pozyskiwanie wodoru z odpadów komunalnych.

E.4. Promocja realizacji projektu

W kwietniu Ekodoradcy przygotowali niżej wymienione:

 • 3 artykuły w prasie,
 • 73 artykuły i posty w Internecie i mediach społecznościach,
 • oraz 28 razy inne media

Dodakowo ekodoradcy wzięli udział w 2 audycjach radiowych i TV związanych z projektem.

Załączniki