Podsumowanie LIFE Małopolska – luty 2024

Najważniejsze wydarzenia:

  • 29 lutego w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyło się szkolenie dedykowane pracownikom merytorycznym urzędów gmin oraz starostw powiatowych. Tematem przewodnim spotkania była aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (POP). Łącznie w szkoleniu wzięło udział 212 uczestników. W pierwszej części spotkania przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie omówili różne źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Kolejnym punktem spotkania było omówienie POP, którego aktualizacja została nastąpiła w listopadzie 2023 r. Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie przedstawiciela Fundacji Frank Bold, który omówił podstawowe kwestie związane z uchwałą antysmogową dla Małopolski.
  • W dniach 7-8 luty w Kielcach odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX. Tegoroczna edycja zgromadziła 300 wystawców z 15 krajów świata. Była to okazja do spotkania wiodących producentów i dystrybutorów oraz najnowszych rozwiązań w branży energetycznej, a także nawiązania wartościowych relacji procentujących w przyszłości. Zaprezentowane zostały m.in. najnowsze rozwiązania z użyciem dronów, nowoczesne systemy montażowe i fotowoltaiczne, a także modele inwerterów i pomp ciepła oraz stacje do ładowania samochodów elektrycznych i osprzęt elektroinstalacyjny. Małopolskę reprezentowali przedstawiciele dwóch projektów LIFE: „Małopolska w zdrowej atmosferze” oraz EKOMALOPOLSKA dla Klimatu i Energii.
  • 7 lutego 2024 r. odbyła się konferencja pn. „SMOG Skawina walczy – a jednak da się!?”. Konferencja stanowiła ważne forum wymiany doświadczeń i refleksji nad dotychczasowymi działaniami oraz przyszłością walki ze smogiem w Polsce. Program konferencji obejmował trzy sesje, podczas których eksperci i przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną środowiska dzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Pierwsza sesja konferencji, poświęcona edukacji i informacji, pozwoliła na dyskusję o skutecznych metodach docierania do mieszkańców. Jednym z prelegentów w tej sesji była Pani Katarzyna Stadnik – kierownik zespołu ochrony powietrza UMWM. Podczas drugiej sesji omawiano kwestie związane z przepisami prawa i narzędziami kontrolnymi. Rolę jednego z ekspertów podczas tej części pełnił Pan Tomasz Pietrusiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM. Trzecia sesja konferencji, nosząca tytuł „Ekorewolucja – to już się dzieje!”, skoncentrowała się na przyszłości działań antysmogowych.
  • 28 lutego przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w kolejnym webinarium z cyklu „Spotkanie z ekspertem KAPE”. W trakcie spotkania ekspert przedstawił założenia funkcjonowania Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Omówił historię powstania CEEB oraz wszystkie jej funkcjonalności.

C2. Centrum Kompetencji

Aplikacja „Ekointerwencja”

W lutym przyjęto 367 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Wyszczególniono:

  • 244 zgłoszenia dotyczące zanieczyszczeń powietrza,
  • 82 zgłoszenia dzikich wysypisk,
  • 35 zgłoszeń wylewania ścieków i zrzutów nieczystości,
  • 6 zgłoszeń zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 40 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 75 zapytań telefonicznych.

D1. Monitoring efektów wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (MPOP)

  • 15 lutego upłynął termin składania sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza przez gminy oraz powiaty Województwa Małopolskiego. Województwo Małopolskie na postawie przesłanych sprawozdań przygotowuje zbiorcze zestawienie dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.