Podsumowanie LIFE Małopolska – marzec 2024

Najważniejsze wydarzenia:

 • 27 marca do Ministra Klimatu i Środowiska przekazane zostało okresowe sprawozdanie z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego za 2023 r. Wynika z niego, że w 2023 roku na terenie Małopolski dokonano likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe łącznie w 12 251 budynkach/lokalach. Kotły zostały wymienione głównie na zasilane gazem (62% wszystkich wymian), odnawialne źródła energii typu pompa ciepła (15%) oraz kotły na biomasę (13%). Przeprowadzono 35 308 kontroli z zakresu spalania odpadów i przestrzegania uchwał antysmogowych.
Sprawozdanie okresowe za 2023
 • 14 marca przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w kolejnej odsłonie Akademii Czystego Powietrza. Spotkanie było świetną okazją do doskonalenia technik komunikacji z beneficjentami programu „Czyste Powietrze”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 700 przedstawicieli jednostek samorządowych oraz pracowników Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki z całego kraju.
Akademia Czystego Powietrza
 • Przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w kolejnych webinariach z cyklu „Spotkanie z ekspertem KAPE”.
  • 13.03 – Zielone obligacje – ramy prawne, proces emisji, alternatywy,
  • 27.03 – Ślad węglowy organizacji w kontekście raportowania ESG,
   Spotkanie z ekspertem KAPE

   C2. Centrum Kompetencji

   Aplikacja „Ekointerwencja”

   W marcu przyjęto 365 zgłoszeń poprzez aplikację dostępną na stronie internetowej.

   Wyszczególniono:

   • 228 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
   • 109 zgłoszeń dzikich wysypisk,
   • 17 zgłoszeń wylewania ścieków i zrzutów nieczystości,
   • 11 zgłoszeń zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,