Polska, Słowacja i Czechy w walce o czyste powietrze

Trzy kraje – wspólny cel

10 października br. w polskim Cieszynie odbyła się konferencja w zakresie walki o czyste powietrze w trzech sąsiadujących ze sobą krajach: Polsce, Czechach i Słowacji pn.: “Air Quality Management Projects – Experiences and Ideas”. Uczestnikami były podmioty, które realizują oraz już zrealizowały projekty związane z jakością powietrza na pograniczu trzech państw.

Konferencja odbyła się w ramach projektu Air Tritia, którego głównym celem jest stworzenie efektywnego międzynarodowego systemu zarządzania jakością powietrza poprzez rozwój wspólnych baz danych, narzędzi zarządzania i przewidywania oraz strategii jakości powietrza. Wspólne regionalne podejście do tej kwestii stanowi główną zmianę wprowadzoną przez ten projekt w zakresie traktowania zanieczyszczeń powietrza. Zgodnie z zasadą: „powietrze nie zna granic”, osoby zaangażowane w przedsięwzięcie skupiają się na nie na konkretnym kraju ale na całym rejonie hot spotu, w którym zanieczyszczenia powietrza podobnie wpływają na codzienność mieszkańców.

Projekt LIFE

Przedstawiciel Województwa Małopolskiego zaprezentował zgromadzonym osobom założenia, realizację oraz efekty projektu LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze„. Projekt wzbudził zaciekawienie uczestników konferencji, głównie ze względu na jego kompleksowe podejście do problemu zanieczyszczeń powietrza.

Prezentacje wyświetlone na konferencji

Strona internetowa projektu AIR TRITIA

[easy_image_gallery gallery=”794″]