Porozmawiajmy o klimacie – spotkanie ze Starostwami powiatowymi

klimat

W ubiegły czwartek tj. 18 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego obyło się spotkanie z przedstawicielami Starostw powiatowych Województwa Małopolskiego, w trakcie którego rozmawiano na temat wdrażania i rozwoju unijnej polityki i przepisów w dziedzinie zapobiegania zmian klimatycznych i łagodzenia ich skutków

Spotkanie rozpoczął Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Pan Tomasz Urynowicz. W krótkim wystąpieniu podkreślił, iż jedynie wspólna praca i zaangażowanie pozwoli na osiągnięcie założonych celów w zakresie zmian klimatycznych

Unijne zobowiązania klimatyczne:

Krajowy cel w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. dla Polski to 15% (obecnie 10,9%, średnia dla UE –17%).

Redukcja na poziomie UE o 20% emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej o przynajmniej 20%.

Do roku 2030:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE przynajmniej o 40%,
  • zwiększenie efektywności energetycznej o przynajmniej 32,5%,
  • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii do 32%.

W dalszej części spotkania, Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska – Pan Piotr Łyczko, przedstawił wstępne założenia do przygotowanego Regionalnego Planu na rzecz Energii i Klimatu dla województwa małopolskiego. Dokument zostanie ukończony na początku przyszłego roku.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich Starostw powiatowych i miast na prawach powiatów województwa małopolskiego oraz Departamentu Środowiska UMWM.