Prezentacja doświadczeń projektu LIFE dla doradców NFOŚiGW

LIFE dla NFOŚiGW

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz gmin Tuchów i Skawina podzielili się doświadczeniami z realizacji projektu zintegrowanego LIFE. Na spotkaniu 6 lutego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawili działania projektu przedstawicielom Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, doradcom energetycznym NFOŚiGW oraz doradcom WFOŚiGW z wszystkich województw.

Celem spotkania było przedstawienie zasad rządowego programu Stop Smog skierowanego do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat możliwości wsparcia działań gmin w zakresie przygotowania i realizacji projektów z programu Stop Smog.

Działania podejmowane w ramach projektu LIFE przedstawił Wiktor Chrzanowski, Zastępca Burmistrza Tuchowa oraz Tomasz Ożóg, Zastępca Burmistrza Skawiny. Wskazali również na możliwości wsparcia działań gmin ze strony doradców energetycznych WFOŚiGW.

Projekt LIFE-IP MALOPOLSKA realizuje bezpośrednią pomoc w przygotowaniu wniosków do programu Stop Smog. Gmina Tuchów w ramach projektu LIFE przygotowuje modelowy Gminny Plan Niskoemisyjny. Opracowany zostanie we współpracy z innymi gminami przygotowującymi się do skorzystania z programu. Ekodoradcy angażują się również w pomoc dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Załączniki