Prezentacja efektów projektu LIFE-IP MALOPOLSKA w Lizbonie

Prezentacja projektu LIFE-IP MALOPOLSKA w Lizbonie

Na zaproszenie Portugalskiej Agencji Środowiska, cele i efekty projektu zintegrowanego LIFE-IP MALOPOLSKA zostały zaprezentowane na konferencji odbywającej się 23 października w Lizbonie. Spotkanie było poświęcone projektom LIFE w zakresie ochrony powietrza i ochrony klimatu.

Projekty LIFE w Europie

W trakcie konferencji przedstawione zostały projekty LIFE z kilku krajów unijnych. Między innymi LIFE SHARA, którego celem jest wzmocnienie polityki Hiszpanii i Portugalii w zakresie adaptacji do zmian klimatu, projekt LIFE Index Air, w ramach którego wyznaczana jest indywidualna ekspozycja mieszkańców wybranych miast europejskich na zanieczyszczenie powietrza, a także włoski projekt LIFE MONZA badający efekty wdrożenia strefy ograniczonej emisji hałasu.

Uczestnicy konferencji byli zainteresowani działaniami w zakresie ochrony powietrza realizowanymi w Małopolsce, w szczególności wprowadzonymi przepisami antysmogowymi oraz dofinansowaniem do wymiany urządzeń grzewczych.

Wymiana doświadczeń z innymi projektami LIFE jest częścią zadania E.3 „Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami” w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wspieranego z instrumentu finansowego LIFE Unii Europejskiej.

[easy_image_gallery gallery=”932″]