Program Ciepłe Mieszkanie – oszczędzaj na ogrzewaniu

Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemcy mieszkań komunalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z kolejnej formy wsparcia. Program „Ciepłe Mieszkanie” oferuje atrakcyjne dotacje, które pomogą w wymianie źródeł ciepła i zwiększeniu efektywności energetycznej.

Czym jest program „Ciepłe Mieszkanie”?

„Ciepłe Mieszkanie” to inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma na celu poprawę efektywności energetycznej w mieszkaniach oraz umożliwienie oszczędzania na ogrzewaniu. Jest uzupełnieniem znanego już programu „Czyste Powietrze”, skierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych.

29 września został uruchomiony drugi nabór wniosków dla gmin, który potrwa do 31 stycznia 2024 r. Gminy, za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymają pieniądze na inwestycje dla swoich mieszkańców, czyli beneficjentów końcowych „Ciepłego Mieszkania”. Pierwszy nabór wniosków odbył się w 2022 r.

Co nowego w programie?

W obecnej edycji programu wprowadzono kilka ważnych zmian. Po pierwsze, poszerzono katalog beneficjentów końcowych o najemców lokali z mieszkaniowego zasobu gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Ponadto urealniono koszty kwalifikowane w stosunku do obecnych cen na rynku, zwiększając progi dochodowe i maksymalne kwoty dotacji we wszystkich częściach programu. Program obejmuje także nowe rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć, takie jak montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

Kto może skorzystać z aktualnej wersji programu?

Program „Ciepłe Mieszkanie” jest dostępny dla różnych grup beneficjentów:

  1. Osoby fizyczne, które są właścicielami mieszkań w budynkach wielorodzinnych lub najemcami mieszkań komunalnych.
  2. Wspólnoty mieszkaniowe, które posiadają od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Jakie korzyści oferuje program „Ciepłe Mieszkanie”?

Najważniejszą korzyścią jest wsparcie finansowe na wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwo stałe oraz poprawę efektywności energetycznej mieszkań przez ich docieplenie. Takie działania nie tylko pomogą obniżyć rachunki za ogrzewanie, ale także wpłyną pozytywnie na stan środowiska.

Program oferuje aż trzy poziomy dofinansowania, zależne od dochodów beneficjentów. Dla osób fizycznych kwoty dotacji sięgają nawet 41 tys. zł, a wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać nawet do 375 tys. zł wsparcia.

Jakie są poziomy dofinansowania?

Program „Ciepłe Mieszkanie” składa się z czterech części, z których pierwsze trzy są dedykowane osobom fizycznym. Poziomy dofinansowania zależą od dochodów beneficjentów:

  1. Podstawowy poziom dofinansowania przy dochodach do 135 tys. zł rocznie – dotacja do 16,5 tys. zł, czyli 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny, a w przypadku lokali z gmin najbardziej zanieczyszczonych (do 19 tys. zł).
  2. Podwyższone dotacje przy dochodach do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub do 2651 zł w jednoosobowym – dotacja do 27,5 tys. zł, czyli 60% kosztów kwalifikowanych lub 29,5 tys. zł (do 65 proc. kosztów), jeśli to lokal z listy gmin najbardziej zanieczyszczonych.
  3. Najwyższe wsparcie dla osób o niskich dochodach – aż 41 tys. zł, czyli 90% kosztów kwalifikowanych lub 43,9 tys. zł (95 proc. kosztów) dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Czwarta część programu, przeznaczona dla wspólnot mieszkaniowych, obejmuje też różne opcje dotacji (każda do 60 proc. kosztów kwalifikowanych):

  • Do 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.
  • Do 350 tys. zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła.
  • Do 360 tys. zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła).

Jakie inwestycje obejmuje program?

Dla osób fizycznych dotacja może pokryć koszty demontażu nieefektywnych źródeł ciepła, zakup i montaż efektywnego źródła ciepła lub podłączenie do takiego źródła ciepła w budynku. Jeśli zostanie to wykonane, możliwe jest także sfinansowanie zakupu i montażu wentylacji mechanicznej, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja może obejmować demontaż źródeł ciepła na paliwo stałe, zakup i montaż wspólnego źródła ciepła, nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u., a także wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy mikroinstalacji fotowoltaicznej. Możliwe jest także ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi oraz przygotowanie dokumentacji.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej