Skorzystaj z ulgi na termomodernizację

Trwa czas rozliczeń podatkowych. Przy składaniu deklaracji PIT warto zastanowić się nad możliwością skorzystania z ulg podatkowych. Jedną z nich, na którą szczególnie warto zwrócić uwagę, jest ulga termomodernizacyjna, która pozwala na odzyskanie części wydatków związanych z m.in. dociepleniem swojego domu.

Kto może skorzystać z odliczenia?

Ulga przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych, którzy ponieśli koszty związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego.

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są płatnicy podatku PIT opłacający go:

 • według skali podatkowej (17% lub 32%),
 • według jednolitej 19% stawki podatku liniowego,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga polega na odliczeniu wydatków poniesionych na cele związane z termomodernizacją budynku od podstawy podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego). Limit odliczenia w ramach ulgi wynosi 53 tys. zł. Ta kwota dotyczy całości przedsięwzięć we wszystkich budynkach będących własnością/współwłasnością podatnika.

Katalog materiałów budowlanych, urządzeń i usług

Nie każdy wydatek, który przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku, podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Do odliczenia uprawnia tylko ten koszt, który został wymieniony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na liście wydatków kwalifikowanych znajdują się:

Zakupy materiałów budowlanych oraz urządzeń, takich jak m.in.:

 • elementy izolacyjne do ocieplania ścian, balkonów oraz fundamentów, mające na celu zapobieganie wilgoci,
 • węzły cieplne,
 • kotły kondensacyjne zasilane gazem lub olejem, wyposażone w odpowiednie armatury i systemy wentylacyjne, spełniające normy ekologiczne Unii Europejskiej,
 • przyłącza do sieci ciepłowniczych lub gazowych,
 • materiały budowlane niezbędne do montażu systemów grzewczych, produkcji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji elektrycznego ogrzewania,
 • odnawialne źródła energii, takie jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne, wraz z odpowiednim wyposażeniem,
 • okna, drzwi, drzwi balkonowe czy bramy garażowe.

Dodatkowo, odliczeniu podlegają także wydatki na usługi, takie jak m.in.:

 • prace związane z termomodernizacją budynku, obejmujące m.in. ocieplenie ścian, wymianę stolarki zewnętrznej oraz elementów instalacji grzewczej i wodnej,
 • montaż kotłów, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów wentylacyjnych oraz instalacji fotowoltaicznych,
 • konserwacja oraz regulacja źródeł ciepła, analiza spalin, a także demontaż starych urządzeń grzewczych,
 • przeprowadzenie audytu energetycznego, analizy termowizyjnej, sporządzenie dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy ornitologicznej lub chiropterologicznej.

Dowodem poniesionych wydatków są faktury VAT.

Ulga termomodernizacyjna a program Czyste Powietrze

Dotację uzyskaną w Czystym Powietrzu można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. W takim przypadku korzyści uzyskane przez beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają.

Dotacja oraz ulga są instrumentami niezależnymi od siebie, wspierającymi przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Katalog kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze określony został odrębnie do katalogu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Należy pamiętać, że w przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z dotacji w programie Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej:

 • odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część która nie została dofinansowana.
 • w przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Punkt informacyjny

Konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skarbowej są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 pod numerami:

 • tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
 • tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
 • tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

Można również zadać pytanie poprzez formularz kontaktowy na Portalu Podatkowym lub skorzystać z czatu z konsultantem.

Sprawdź swój podatek PIT

Inwestycja w termomodernizację to nie tylko oszczędności na rachunkach, ale także poprawa komfortu życia i troska o środowisko. Nie warto tracić okazji na skorzystanie z ulgi, która może znacząco obniżyć nasz podatek. Warto przypomnieć, że czas na rozliczenie PITu mija już 30 kwietnia.

Szczegółowe informacje dotyczące ulgi wraz z pełnym katalogiem materiałów budowlanych, urządzeń i usług znajdują się na stronie internetowej www.podatki.gov.pl.