Spotkanie młodych ekologów: Uczniowie z Polski i Niemiec zdobywają wiedzę o ochronie powietrza i klimacie

15 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyła się wizyta 50 uczniów z Polski i Niemiec . Młodzież z małopolskich szkół podstawowych z miejscowości: Buków, Konary i Włosań, oraz z Berlina gościła w Krakowie w ramach projektu „Czyste Powietrze wokół nas”. Była to wspaniała okazja do zgłębienia tematów związanych z ochroną powietrza, odnawialnymi źródłami energii i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Spotkanie otworzyła Dagmara Hnat-Szumny – Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Klimatu, Środowiska i Poprawy jakości powietrza wraz z Katarzyną Sobczak – Kierownikiem Zespołu Współpracy Międzynarodowej.

Nauka przez zabawę

Uczniowie dowiedzieli się dlaczego jakość powietrza jest ważna dla zdrowia, a także poznali możliwości ochrony klimatu. Spotkanie nie ograniczało się jednak tylko do teorii. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość wzięcia udziału w praktycznych doświadczeniach. Ich celem było m.in. przedstawienie mechanizmów działania odnawialnych źródeł energii. Przez bezpośrednie zaangażowanie łatwiej było im zrozumieć mechanizmy: napędzania pojazdów wodorem, tworzenia energii elektrycznej ze Słońca oraz dziania pomp ciepła. Ponadto młodzi ludzie mogli lepiej zrozumieć konsekwencje działań oddziaływujących na środowisko i zyskać motywację do podejmowania kroków na rzecz ochrony środowiska.

Młodzi entuzjaści ekologii

Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczniami z dwóch krajów. W trakcie warsztatów uczniowie dyskutowali na temat wpływu zanieczyszczeń atmosferycznych na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Dowiedzieli się o konkretnych działaniach podejmowanych w swoich krajach na rzecz walki ze smogiem oraz o sposobach, w jakie mogą sami przyczynić się do poprawy jakości powietrza w swoich społecznościach. Ciekawą dyskusję wywołał temat rozwoju transportu w kontekście dostępnych technologii.

Młodzież wykazała się dużą wiedzą i zrozumieniem tematów poruszanych podczas spotkania. To niezwykle ważne, że nowe pokolenie wykazuje troskę o środowisko naturalne oraz ekologię.

Projekty LIFE na rzecz edukacji

Warsztaty prowadzone były przez przedstawicieli projektów zintegrowanych LIFE realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim, tj. „Małopolska w zdrowej atmosferze” i „Ekomałopolska dla klimatu„.