Spotkanie w ramach inicjatywy START

CRiT

Województwo Małopolskie znalazło się wśród 7 regionów w Europie wybranych do wsparcia w ramach pomocy technicznej dla regionów węglowych. Wsparcie w ramach inicjatywy START Platformy Coal Regions in Transition (CRinT) pozwoli na wypracowanie strategii niskoemisyjnej i pilotażowych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, restrukturyzacji regionów górniczych oraz zagospodarowania terenów nieczynnych kopalń w zachodniej Małopolsce.

Prace nad koncepcją START

W dniach 21-22 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami SEKRETARIAT-u Platformy CRinT. Celem spotkania była ocena społeczno-gospodarcza obszarów węglowych zachodniej Małopolski. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele powiatu chrzanowskiego i oświęcimskiego oraz gmin (z tych powiatów), Akademii Górnicz-Hutniczej, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Tauron Polska Energia S.A. oraz organizacji pozarządowych.

Upatrujemy szanse w rekultywacji wyeksploatowanych kopalni. Tereny te mogą na nowo stać się źródłem energii, tym razem tej zielonej, np. w postaci farm fotowoltaicznych – podkreślił Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego

Wsparcie ekspertów w ramach START, w kolejnym etapie będzie dotyczyło przygotowania kilku projektów pilotażowych w zakresie odnawialnych źródeł energii, m.in.

  • projekty wykorzystania wody z opuszczonych i zalanych kopalń węgla jako zasobu energii do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, a także możliwości odzyskiwania ciepła z wód pompowanych z kopalni węgla kamiennego,
  • wykorzystania terenów pogórniczych i zdegradowanych (np. hałd górniczych) do celów energetycznych, np. instalacja słonecznych systemów fotowoltaicznych.

Współpraca w ramach Platformy ma za zadanie przygotowanie projektów, które będą mogły być finansowane z planowanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund).