Spotkanie z władzami Rumii – wymiana doświadczeń w zakresie ochrony powietrza

1

W dniu 28 czerwca br. w Sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz Rumii.

Przebieg spotkania

Na spotkaniu Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska przedstawił działania Urzędu Marszałkowskiego mające na celu poprawić jakość powietrza. Na spotkaniu poruszono tematy dotyczące m.in. procesu wprowadzenia uchwały antysmogowej dla Krakowa oraz Małopolski, aplikowania o udział w międzynarodowym projekcie jakim jest LIFE oraz o działaniach urzędu oraz gmin w związku obowiązywaniem nowego Programu Ochrony Powietrza.

Burmistrz Rumii wraz ze współpracownikami chętnie zadawali pytania dotyczące m.in. efektywności wymian kotłów po wprowadzeniu uchwał antysmogowych, zasad wprowadzania projektu typu LIFE w życie, a także możliwości finansowania i rozliczania projektu. Kończąc spotkanie Burmistrz zapewnił o dalszej współpracy oraz kontakcie ze strony Rumi.

Wymiana doświadczeń

Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony powietrza jest niezwykle ważna nie tylko na poziomie międzynarodowym, ale również krajowym. Województwo Małopolskie jest pionierem w dziedzinie ochrony powietrza podejmując niektóre działania, w tym m.in. pierwszą w Polsce przyjęta uchwała antysmogowa dla województwa małopolskiego, która zapoczątkowała przyjęcie podobnych aktów prawnych w 14 innych województwach, oraz uczestnictwo w projekcie zintegrowanym LIFE, który jest pierwszym takim projektem w Polsce.