Stary kopciuch w Skawinie przypomina o wymianie pieca

KSK1395

Na ostatnią chwilę przed rozpoczęciem sezonu grzewczego na skawińskim rynku pojawił się pomnik starego pieca węglowego, tzw. kopciucha. Będzie tutaj stać do końca zimy, a jego zadaniem jest przypominanie mieszkańcom o obowiązku wymiany starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych do końca 2022 roku zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla Małopolski.

Jesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią powraca temat ogrzewania naszych domów, a co za tym idzie również temat smogu. Urzędnicy w Skawinie rozpoczynają właśnie nietypową akcję promocyjną w swojej gminie, w ramach której zachęcają mieszkańców do wymiany starych, nieekologicznych urządzeń grzewczych. Pomnik „kopciucha” ustawiony na środku skawińskiego rynku ma zadanie przypominać mieszkańcom o upływającym czasie na wymianę kotłów ,niespełniających żadnych norm emisji zanieczyszczeń . Warto rozważyć wymianę urządzeń już teraz i skorzystać z wysokich dofinansowań z Programu Czyste Powietrze.

Niekonwencjonalny pomysł

W walce o czyste powietrze często niekonwencjonalne metody okazują się być najbardziej skuteczne w informowaniu mieszkańców. Głównym zamierzeniem umieszczenia „kopciucha” jest skupienie uwagi mieszkańców na temat nieefektywnego ogrzewania budynków i zachęcenie do likwidacji urządzeń tego typu. – Pomysł wziął się z potrzeby. – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko. – Mimo wielu akcji informacyjnych w internecie, na zebraniach wiejskich, w szkołach i w trakcie kontroli domowych kotłowni, wciąż są mieszkańcy, którzy mogą nie wiedzieć o obowiązku wymiany “kopciucha” do końca 2022 roku. Stary, zużyty piec na rynku przyciąga uwagę i może zachęcić do jego zlikwidowania. – dodaje burmistrz.

Lokalizacja pomnika została wybrana nieprzypadkowo. Rynek w Skawinie jest jednym z najbardziej uczęszczanych miejsc w gminie. Celem akcji jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców, również tych młodszych. –Zostanie wykorzystany do edukowania młodzieży. Dzieci ze szkół i przedszkoli wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez ekodoradcę, który pokaże im stary piec, wyjaśni, jak szkodliwe jest korzystanie z niego i opowie, co należy zrobić, by w przyszłości zmniejszyć zanieczyszczenie skawińskiego powietrza – wyjaśniają urzędnicy.

Weź dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu

W ramach uchwały antysmogowej wszystkie urządzenia pozaklasowe, niespełniające żadnych norm emisyjnych muszą zniknąć z terenu województwa małopolskiego do końca 2022 roku, zatem czasu pozostało naprawdę niewiele. Jednak mieszkańcy nie są pozostawieni sami z tym obowiązkiem. W prawie każdej małopolskiej gminie w Małopolsce istnieje punkt informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Program ten przewiduje nawet 37 tysięcy złotych dotacji, dzięki której mieszkańcy mogą wymienić stary piec oraz przeprowadzić termomodernizację budynku. W każdym z tych punktów możemy liczyć na specjalistyczną poradę ekodoradcy lub konsultanta oraz uzyskamy pomoc w wypełnieniu wniosku dotacyjnego. – Żeby ułatwić zdobycie tak dużego dofinansowania, potrzebny jest ekodoradca, który stanie się „tłumaczem” zawiłości dotacyjnych. Pomoże wypełnić całą dokumentację w taki sposób, by mieszkańcy uzyskali jak największe wsparcie – informują skawińscy urzędnicy.

W gminie Skawina punkt konsultacyjno-społeczny Programu „Czyste Powietrze” zlokalizowany jest w Wydziale Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 12 (wejście od ulicy Krzywej). Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.:

poniedziałek w godzinach 8:00 – 17:00

wtorek – czwartek w godzinach 7.30 – 15.30

piątek w godzinach 7:30 – 14:30

Z Ekodoradcami można również skontaktować się telefonicznie lub mailowo:

EkodoradcaTelefon kontaktowyAdres mailowy
Aneta Błaszczyk
(EKO-TEAM)
12 2770 167
lub
882 353 455
a.blaszczyk@gminaskawina.pl
Piotr Drzyżdżyk
(EKO-TEAM)
12 2770 014
lub
532 458 080
p.drzyzdzyk@gminaskawina.pl
Ewelina Podkopacz
(EKO-TEAM)
12 2770 167
lub
532 085 350
e.podkopacz@gminaskawina.pl
Krzysztof Szulada
(Projekt LIFE)
12 2770 168
lub
789 204 751
ekodoradca@gminaskawina.pl
źródło: https://www.gminaskawina.pl/urzad/struktura-urzedu/wydzial-ochrony-powietrza-op/informacje

Pamiętaj o złożeniu deklaracji do CEEB

Od 1 lipca rozpoczęło się składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jej celem jest zebranie danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych w całej Polsce. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Można to zrobić samodzielnie, bez wychodzenia z z domu. Wystarczy posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny lub e-dowód. Aby wypełnić deklarację należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl i wybrać opcję „złóż deklarację”. Ostatnim krokiem jest już tylko wypełnienie jej i wysłanie. Jeśli masz pytania warto skontaktować się z Ekodoradcą w swojej gminie lub zapoznać się ze stroną Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, na której można znaleźć najczęstsze pytania wraz z odpowiedziami. Deklarację możesz złożyć również w wersji tradycyjnej (papierowej) w urzędzie gminy. Pamiętaj, że możesz pomóc w poprawie jakości powietrza w swojej okolicy, składając deklarację CEEB do końca bieżącego roku.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).