Sukces Małopolski w walce o czyste powietrze – 7 gmin z lokalną uchwałą antysmogową!

Walka o czyste powietrze w Małopolsce trwa od wielu lat. Pioniersko wdrażane działania, jak wprowadzanie ograniczeń dotyczących spalania węgla i drewna, jednych cieszą, dla innych są powodem do krytyki. I jedni, i drudzy oddychają tym samym powietrzem, o którego ochronę walczą wspólnie samorządy Małopolski.

Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Czarny Dunajec, Skawina, Niepołomice, Krzeszowice i Oświęcim – to kolejne po Krakowie gminy, w których zacznie obowiązywać zakaz stosowania pieców węglowych. Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego w poniedziałek przyjęli dla tych małopolskich gmin lokalne uchwały antysmogowe.

To władze poszczególnych gmin zwróciły się do Zarządu województwa z prośbą o przyjęcie uchwał na ich terenach. Również głosy mieszkańców w sposób zdecydowany popierały nowe rozwiązania. Poprzedzające głosowanie konsultacje społeczne, które odbyły się w lipcu i sierpniu bieżącego roku zawierały niemal w dwóch trzecich pozytywne uwagi.

Gminy, które wprowadziły zakaz palenia węglem zapewniają, że nie zostawią mieszkańców bez pomocy. Proponują programy wsparcia i dofinansowania wymiany pieców z programów Czyste Powietrze, Stop Smog oraz pomoc ekodoradców, którzy pomagają wypełniać wnioski o dotacje na działania antysmogowe.

Nowe przepisy w każdym z przypadków zawierają trzy główne punkty:

1. ODEJŚCIE OD WĘGLA

Zakaz eksploatacji dla nowych kotłów i ogrzewaczy na węgiel od 1 stycznia 2022 roku i istniejących od 1 stycznia 2030 roku.

2. ZAOSTRZENIE WYMAGAŃ EMISYJNYCH DLA URZĄDZEŃ NA BIOMASĘ

Zaostrzenie wymagań dla nowo instalowanych kotłów i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (w tym kominków) na biomasę od 1 stycznia 2023 r.

3. OBOWIĄZEK WYMIANY URZĄDZEŃ WYSOKOEMISYJNYCH

Zachowanie spójności w zakresie terminów i wymagań z obecną uchwałą antysmogową dla Małopolski, tj.:

  • wymiana kotłów pozaklasowych do końca 2022 roku,
  • wymiana kotłów 3 i 4 klasy do końca 2026 roku.

Dobry przykład dla reszty!

Myślenice to kolejna gmina, która na swoim obszarze chce wprowadzić całkowity zakaz palenia węglem. Na poniedziałkowej (27 września) sesji Rady Miejskiej w Myślenicach radni większością głosów podjęli uchwałę w sprawie skierowania do Marszałka Województwa Małopolskiego, rezolucji dotyczącej wprowadzenia zakazu montażu i eksploatacji instalacji na węgiel i paliwa węglopochodne na terenie miasta, z wyłączeniem sołectwa Chełm. Teraz po stronie Zarządu Województwa Małopolskiego jest przekazanie uchwał do konsultacji społecznych.