Szansa na więcej wymienionych pieców – nowe zasady „Stop Smog”

Dobra wiadomość dla samorządów lokalnych! 31 marca 2021 r. rozpoczęła się druga odsłona programu „Stop Smog”, realizowanego przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują uchwały antysmogowe. Tegoroczna edycja programu, pozwalającego na pomoc osobom dotkniętym tzw. ubóstwem energetycznym, zawiera kilka istotnych uproszczeń.

Do najważniejszych zmian należą umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora oraz dopuszczenie dofinansowań do instalacji w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy. Wydłużono także okres od zawarcia porozumienia do realizacji inwestycji z 3 do 4 lat. 

Wierzę, że te zmiany realnie przyczynią się do szybszej wymiany pieców w Małopolsce, ponieważ dotyczą grupy, w której najtrudniej o postęp – osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Jednak aby to się stało możliwe, potrzebna jest duża aktywność samorządów lokalnych, na co bardzo liczę

– skomentował zmiany w programie Stop Smog wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Program „Stop Smog” jest przewidziany na lata 2019-2024. Wnioskodawcy (gmina, związek międzygminny, powiat) mogą uzyskać do 70 proc. dofinansowania kosztów inwestycji, pozostałe 30 proc. stanowi ich wkład własny. Dzięki temu wytypowani mieszkańcy gmin także z Małopolski, mogą otrzymać bezzwrotną dotację na 100 procent kosztów wymiany pieca. W pierwszym naborze do programu „Stop Smog” wnioski podpisały gminy: Niepołomice, Skawina, Sucha Beskidzka i Tuchów.

Średni koszt inwestycji w jednym budynku (w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu) nie może przekroczyć 53 tys. zł.

Według uchwały antysmogowej dla Małopolski, do końca roku 2022 należy wymienić wszystkie piece pozaklasowe, a do końca roku 2026 – te o 3. lub 4. klasie emisyjności.

Więcej informacji o nowych programu Stop Smog: www.nfosigw.gov.pl