Szkolenia z bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce

IMG-0947

W dniach od 4 do 7 marca w Krakowie organizowane są szkolenia wszystkich gmin województwa małopolskiego z bazy inwentaryzacji ogrzewania w Małopolsce. Jest to pierwsza tego typu baza danych w Polsce umożliwiająca w jednolity sposób gromadzenie informacji odnośnie źródeł ogrzewania. Aplikacja służy zarządzaniu inwentaryzacją ogrzewania budynków w gminie oraz aktualizacji danych o przeprowadzonych wymianach ogrzewania, termomodernizacjach oraz zastosowanych odnawialnych źródłach energii.

To już druga edycja organizowanych przez Województwo Małopolskie szkoleń. Pierwsza edycja odbyła się w grudniu 2017 r. Wówczas z obsługi bazy inwentaryzacji przeszkolone zostało 119 gmin z terenu Małopolski. Wzięli w nich udział także przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.  Szkolenia obejmują część teoretyczną oraz praktyczną. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. O wyborze terminu i godzin decyduje kolejność zgłoszeń poprzez formularz dostępny pod linkiem: https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/wydarzenia/szkolenia-z-bazy-inwentaryzacji-ogrzewania

Monitorowanie wdrażania uchwały antysmogowej

Szkolenia organizowane są w celu usprawnienia sprawozdawczości oraz uzyskania prawidłowych i reprezentatywnych danych związanych z bieżącym monitorowaniem stanu realizacji działań naprawczych wynikający z obowiązku nałożonego przez Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Zgodnie z POP gmina powinna przygotować i na bieżąco aktualizować bazę inwentaryzacji źródeł ciepła. Uzyskane dane, w tym uzyskany przez gminy efekt redukcji zanieczyszczeń, pozwalają także na monitorowanie efektów wdrażania małopolskiej uchwały smogowej. Funkcjonowanie bazy wskazane zostało jako „dobra praktyka” podczas  kontroli Najwyższej Izby Kontroli prowadzonej w 2018 r.

Wprowadzenie danych do systemu poprzez formularz wprowadzania danych
Korekta danych pod wybranym adresem
Aktualizacja inwentaryzacji pod wybranym adresem – zmiana źródła ogrzewania
Aktualizacja inwentaryzacji pod wybranym adresem – termomodernizacja
Raportowanie danych