Szkolenie w ramach projektu „Edukacyjna Sieć Antysmogowa”

ESA

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego miał zaszczyt gościć uczestników szkolenia organizowanego w ramach projektu „Edukacyjna Sieć Antysmogowa”. Jest to program realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Celem projektu jest propagowanie wiedzy z zakresu ochrony powietrza, ze szczególnym naciskiem na problematykę smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie a także działań, które pozwalają zredukować poziom zanieczyszczenia powietrza.

W szkołach, które wzięły udział w programie „ESA” zamontowane zostały mierniki jakości powietrza oraz tablice informujące o bieżącym poziomie zanieczyszczeń.  Zmierzone parametry uśredniane są w okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesyłane do centralnego serwera. Wyniki pomiarów prezentowane są na portalu projektu oraz na ekranach informacyjnych w szkołach. Projekt ESA zakłada aktywny udział nauczycieli ze szkół, które przystąpiły do programu, w działaniach edukacyjno-informacyjnych. W tym celu realizowane są szkolenia dla nauczycieli – koordynatorów projektu ESA. W projekcie bierze udział dwadzieścia sześć placówek z terenu województwa małopolskiego.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Departamentu Środowiska – Tomasz Pietrusiak. Podczas szkolenia Ewa Lutomska z Krakowskiego Alarmu Smogowego przybliżyła zebranym problem smogu, przyczyny oraz skutki jego występowania. Barbara Leśniczak oraz Wojciech Racięcki omówili szczegóły akcji edukacyjnej i zaprezentowali materiały promocyjno-edukacyjne, które zostaną przekazane do placówek biorących udział w projekcie. Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą problemów związanych z wdrożeniem projektu.

Więcej informacji o projekcie ESA dostępnych jest na stronie: https://esa.nask.pl/

[easy_image_gallery gallery=”404″]