Szkolenie z metodyki analizy ubóstwa energetycznego w gminach!

W dniu 27 września 2021r., za pośrednictwem platformy Webex odbyło się szkolenie dla przedstawicieli gmin, pracowników ośrodków pomocy społecznej, ekodoradców, doradców energetycznych i pracowników merytorycznych związanych z tematyką ubóstwa energetycznego.

Spotkanie zorganizowane we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A, było okazją do zapoznania się z wytycznymi, które posłużą do przygotowania analizy problemu ubóstwa energetycznego, do której zgodnie z Programem ochrony powietrza zobligowane zostały gminy. W warsztatach on-line wzięło udział ponad 180 uczestników.

O czym było szkolenie?

Podczas spotkania omówiono zapisy metodyki – skąd pozyskiwać dane pomocne do analizy ubóstwa energetycznego w gminie oraz jak je zbierać? Przedstawiciele Federacji Konsumentów uświadomili jak rozmawiać z osobami narażonymi na ubóstwo energetyczne? Przeanalizowano jak szybko ocenić stanu budynku, czyli jak sporządzić uproszczony audyt energetyczny budynku. Przedstawiono także wytyczne dotyczące szacowania kwoty potrzebnych przedsięwzięć niskoemisyjnych. Po wystąpieniach przeprowadzono dyskusję, podczas której omówiono wszelkie pytania oraz wątpliwości uczestników szkolenia.

Kolejne spotkanie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu, dedykowanemu programowi Stop Smog. Spotkanie w formie on-line odbędzie się w poniedziałek 4 października, o godzinie 10.00, za pośrednictwem platformy Webex. Spotkanie organizowane wspólnie z NFOŚiGW oraz Gminą Skawina, będzie okazją do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami i ułatwieniami w dostępie do programu Stop Smog, a także doświadczeniami gminy Skawina w realizacji programu.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz zapisów dostępny pod linkiem: https://powietrze.malopolska.pl/stop-smog/

Link do nagrania