Szkolenie z programu Stop Smog za nami!

stop-smog

W dniu 4 października 2021r., za pośrednictwem platformy Webex odbyło się szkolenie dla pracowników gmin z terenu województwa małopolskiego.

Spotkanie zorganizowane we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gmina Skawina, było okazją do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami i ułatwieniami w dostępie do programu Stop Smog, a także doświadczeniami gminy Skawina w realizacji programu. W warsztatach on-line wzięło udział ponad 130 uczestników.

O czym było szkolenie?

Podczas spotkania omówiono nowe zasady programu Stop Smog. Tegoroczna edycja programu, pozwalającego na pomoc osobom dotkniętym tzw. ubóstwem energetycznym, zawiera kilka istotnych uproszczeń. Do najważniejszych zmian należą umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora oraz dopuszczenie dofinansowań do instalacji w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy. Wydłużono także okres od zawarcia porozumienia do realizacji inwestycji z 3 do 4 lat. 

Swoimi doświadczenia w realizacji programu podzieliła się także gmina Skawina, która jako jedna z pierwszych w Małopolsce przystąpiła do Stop Smog. Przedstawiciele gminy omówili krok po kroku etapy realizacji inwestycji od wyboru beneficjentów do odbioru inwestycji oraz dokumentacji.

Załączniki