Szkolenie z zasad finansowych oraz wymagań realizacji zadań merytorycznych projektu LIFE-IP MALOPOLSKA

W dniach 8-9 listopada w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się szkolenie dla pracowników gmin, w tym ekodoradców, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za realizację zadań w ramach projektu pn. LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym gminy zostały podzielone na dwie grupy.
Spotkanie dla I grupy odbyło się w dniu 8.11.2021r., natomiast dla grupy II w dniu 9.11.2021r

O czym było szkolenie?

Szkolenie rozpoczął Piotr Łyczko – zastępca dyrektora Departamentu Środowiska, który powitał wszystkich zebranych. Przedstawił agendę spotkania, wspomniał o zapisach umowy partnerskiej i zaplanowaniu działań na najbliższy okres.

Następnie Kierownik Zespołu Zarządzania Finansowego – Tomasz Feldman oraz Specjalista ds. obsługi finansowej projektu – Magdalena Bednarczyk, przestawili prezentację dotyczącą obsługi finansowej projektu. Omówili sprawozdania finansowe oraz sposób zawierania umów, procedurę opisywania dokumentów, najczęściej pojawiające się błędy finansowe, a także kwestię montażu finansowego.

Specjalista Centrum Kompetencji – Andrzej Gniewkowski – przedstawił i omówił wskaźniki zaplanowane do realizacji III fazie projektu oraz stopień ich realizacji na koniec III kwartału 2021r., omówił także sprawozdanie techniczne, które każdy ekodoradca winien przesyłać co miesiąc.

Po każdej części zebrani przedstawiciele gmin mieli możliwość zadawania pytań, na które odpowiedzi udzielali pracownicy Urzędu Marszałkowskiego.

Na koniec szkolenia gminy biorące udział w projekcie mogły pochwalić się swoimi osiągnięciami w III fazie projektu. Ekodoradcy z gmin Nawojowa, Świątniki Górne, Gdów oraz Krzeszowice przedstawili jak przebiega realizacja projektu w ich gminach. Omówili realizację wskaźników, jak wygląda ich praca jako ekodoradców oraz omówili plany na przyszłość.

Po wystąpieniach przeprowadzono dyskusję, podczas której omówiono wszelkie pytania oraz wątpliwości uczestników szkolenia.