TFTEI w Warszawie z udziałem przedstawicieli z Małopolski

12-13 czerwca br. w Warszawie odbyło się spotkanie grupy roboczej Task Force on Techno-Economic Issues (TFTEI) w ramach prac Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości. Spotkanie miało na celu wymianę informacji i doświadczeń w zakresie poprawy jakości powietrza oraz walki z transgranicznym zanieczyszczeniem.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA) z Włoch we współpracy z organizacją Technical Reference Center for Air Pollution and Climate Change (CITEPA) z Francji oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska z Polski.

Czym jest Konwencja?

Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczeni powietrza na dalekie odległości jest międzynarodowym porozumieniem mającym na celu redukcję emisji substancji zanieczyszczających powietrze i ochronę jakości powietrza na terytorium wielu państw. W ramach konwencji państwa członkowskie ustalają wspólne cele redukcji zanieczyszczeń i podejmują środki pozwalające na osiągnięcie tych celów. Konwencja obejmuje również wymianę informacji, monitorowanie stanu powietrza, ocenę skutków zanieczyszczeń oraz współpracę w zakresie opracowywani i wdrażanie efektywnych technologii i strategii ochrony powietrza. TFTEI jest jednym z organów tej konwencji, skupiającym ekspertów z różnych krajów, którzy współpracują w celu opracowania i wdrażania skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony powietrza.

Po pierwsze – czyste powietrze!

W spotkaniu brali udział m.in. przedstawiciele z Włoch, Francji, Armenii, Czarnogóry, Kazachstanu, Turcji. Jednym z prelegentów była Katarzyna Stadnik – kierownik Zespołu Ochrony Powietrza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań o działania podejmowane w Krakowie i w całym regionie na rzecz poprawy jakości powietrza. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia dotyczące ograniczeń w zakresie zakazu stosowania paliw stałych w celach grzewczych w gospodarstwach domowych w Krakowie. Kolejnym ważnym tematem poruszanym podczas wystąpienia było wdrażanie Programu ochrony powietrza. Program ten obejmuje szeroki zakres działań mających na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza w województwie małopolskim. W trakcie wystąpienia omówiono również efekty wdrażania projektu zintegrowanego LIFE na rzecz jakości powietrza w województwie, w tym pracę Ekodoradców.

uczestnicy 9th TFTEI
Uczestnicy 9th TFTEI