Warsztaty dla Ekodoradców w Dobczycach

Ekodoradcy warsztaty w Dobczycach

W dniach 20-21 listopada br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach odbyły się warsztaty dla Ekodoradców organizowane w ramach realizacji „Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Warsztaty dotyczyły możliwości finansowania inwestycji w formułach PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne) i ESCO (Energy Service COmpany), merytoryczny nadzór nad przebiegiem szkolenia sprawowała Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE).

W pierwszym dniu warsztaty składały się z trzech części. Pierwszą część stanowił wykład wprowadzający do tematyki finansowania inwestycji w formule PPP. W drugiej części omówione zostały inwestycje  zrealizowane w formule PPP, tj. spalarnia w Poznaniu i gmach sądu w Nowym Sączu. W części trzeciej warsztatowej Ekodoradcy identyfikowali w swoich gminach inwestycje, które można wykonać w formule PPP  z opracowaniem wytycznych do wyłonienia partnera prywatnego z określeniem ryzyk i sposobów ich ograniczenia.

Finansowanie ESCO

Drugi dzień również podzielony został na trzy części. Pierwszą część stanowił wykład wprowadzający do tematyki finansowania inwestycji w formule ESCO, następnie  przedstawiono przykłady zrealizowanych inwestycji.  W części warsztatowej Ekodoradcy na podstawie otrzymanego audytu przygotowywali zapisy umowy z potencjalną firmą ESCO, a następnie,  po podziale na grupy, negocjowali jej warunki.

Warsztaty przeprowadzone zostały przez: Pana Jerzego Ćwięka przedsiębiorcę z 30-letnim doświadczeniem w zakresie efektywności energetycznej, Pana  Arkadiusza Węglarza – Doradcę Zarządu KAPE ds. gospodarki niskoemisyjnej, Panią Mecenas Annę Bolewską – Srokę, Pana Dariusza Koca Dyrektora zarządzającego Pionu Efektywności Energetycznej KAPE oraz Panią Antoninę Kaniszewską Kierownika Działu Gospodarki Niskoemisyjnej KAPE.

Szkolenia przeprowadzone były w ramach realizacji działania „C.2. Centrum kompetencji” projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021.

[easy_image_gallery gallery=”854″]